Coplata în spitale se va aplica din aprilie

Bolnavi în paturi la spital
Bolnavi în paturi la spital (Epoch Times România)

Guvernul a aprobat joi instituirea coplăţii începând din luna aprilie, în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Aceasta înseamnă că pacienţii vor plăti între 5 şi 10 lei la externare, pentru serviciile de spitalizare, cu excepţia celor de urgenţă. Coplata este prevăzută în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

Proiectul privind coplata a fost făcut public şi dezbătut intens înainte de a fi aprobat. Tot atunci, în luna ianuarie, s-a discutat despre faptul că medicii de familie vor primi 70% din sumele alocate pentru pacienţii înscrişi pe liste şi 30% pentru servicii, iar ambulatoriul de specialitate va primi cu 50% mai mult. Coplata va fi încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile sau compartimentele cu paturi din unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Aceste servicii sunt prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ.

Sunt exceptate de la coplată serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internările obligatorii pentru bolnavii psihic şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) şi pentru serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.

Persoanele care nu sunt afectate de obligativitatea coplăţii trebuie să facă dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente, precum şi cu documente şi, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc şi condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolaescu, a declarat că în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 sunt specificate categoriile de pacienţi exceptaţi de la coplată. Tot în respectivul contract se păstrează plata medicului de familie la 50% per serviciu şi 50% per capita, şi nu 70% per capita şi 30% per serviciu, cum se stabilise iniţial.

alte articole din secțiunea Știință