Cum şi-a recompus Bach muzica [video]

Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach (Wikipedia.org)

Pianistul şi dirijorul Arie Vardi relatează într-un clip video despre faptul că Johann Sebastian Bach - compozitor german şi organist din perioada barocă, în mod unanim considerat unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii - nu a ezitat să-şi recompună muzica.

“Dar cum de a putut face un astfel de lucru? Ei bine, dintr-un motiv anume, în acea perioadă, în mod obişnuit fiecare piesă muzicală se interpreta o singură dată. Dacă ţi-ar fi plăcut o anumită piesă şi ai fi dorit să o asculţi din nou, ai fi putut să o prelucrezi, dar pentru un ansamblu muzical diferit... iar când Bach recompune pentru un ansamblu muzical diferit... / Să spunem că piesa originală ar fi fost scrisă pentru două viori sau un oboi şi o vioară iar el ar fi vrut să o recompună pentru două piane. Puteţi conta pe el pentru a adăuga noi armonii, a o rescrie şi a o îmbunătăţi. / Dacă piesa muzicală era perfectă încă de la bun început, acum ar trebui să fie de două ori mai bună”, afirmă Vardi în clipul video.

Operele lui Bach sunt apreciate pentru profunzimea intelectuală, stăpânirea mijloacelor tehnice şi expresive şi pentru frumuseţea lor artistică. Acestea au fost clasificate şi catalogate în 1950 de muzicologul Wolfgang Schmieder în Bach-Werke-Verzeichnis (Catalogul operelor lui Bach: BWV).

Bach nu s-a îndepărtat de viaţa omului şi de idealurile sale. Vastitatea şi diversitatea temelor abordate de marele compozitor, clocotul mereu viu al muzicii sale l-au determinat pe Beethoven să afirme: „Nu pârâu, ci ocean trebuia să se numească” (în germană, Bach=pârâu).

Trăind într-o epocă în care omenirea se afla în pragul noilor împliniri clasice şi când aristocraţia feudală primea, rând pe rând, lovituri ce-i grăbeau sfârşitul, Bach a asimilat variatele tendinţe care se manifestau în spiritualitatea vremii. Cu uriaşa sa forţă morală şi sevă creatoare, Bach a dus la perfecţiune formele plămădite în secolul al XVII-lea, exprimând în muzica sa cele mai înalte idei şi năzuinţe umane (sursă).