Expert-Grup: Lipsa statului de drept şi al independenţei justiţiei a afectat sever calitatea dialogului UE-Moldova

În perioada 2014-2019, prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel înalt în R. Moldova s-a caracterizat, în mare parte, prin practici de justiţie selectivă sau prin lipsă de finalitate, afirmă Expert-Grup.
Integrarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Integrarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (gov.md)

Centrul analitic independent Expert-Grup constată că după cinci ani de implementare a Acordului de Asociere, cooperarea sectorială dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova este mai consolidată, în special, în domeniul cercetării, al inovării şi cel al educaţiei. Beneficiile, de asemenea, au fost multiplicate de regimul fără vize cu UE, lansat la 28 aprilie 2014. Cooperarea în domeniul politicii externe şi securităţii a fost aprofundată.

Cu toate acestea, funcţionarea instituţiilor democratice, fortificarea statului de drept şi al independenţei justiţiei nu au cunoscut transformări clare, ceea ce a afectat sever calitatea dialogului UE-Moldova, implicit valorificarea deplină a suportului din partea Uniunii Europene.

Potrivit autorilor Raportului Alternativ: 5 ani de implementare a Acordului de Asociere UE-Moldova (2014-2019), numărul relativ mare de condamnări a Republicii Moldova la CEDO, cazurile emblematice de tortură şi expulzările ilegale ale cetăţenilor străini au scos în evidenţă necesitatea unor eforturi suplimentare la nivel naţional orientate spre consolidarea rolului, capacităţilor şi instrumentelor instituţiilor ce fac parte din sistemul de protecţie a drepturilor omului.

Având în vedere că prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel înalt s-a caracterizat, în mare parte, prin practici de justiţie selectivă sau prin lipsă de finalitate, Expert-Grup recomandă în calitate de priorităţi verificarea actorilor din domeniul luptei cu corupţia la nivel înalt la capitolul integritate şi profesionalism, precum şi sporirea atractivităţii posturilor de procuror anticorupţie, ofiţer de urmărire penală sau ofiţer de investigaţie după finalizarea exerciţiului de verificare a integrităţii şi profesionalismului acestora.

Finalizarea dosarelor de rezonanţă iniţiate cu confiscarea efectivă a bunurilor ce rezultă din infracţiune. Promovarea, din partea UE, a unei Misiuni de suport în sectorul justiţiei pentru a sprijini lupta eficientă contra corupţiei de nivel înalt. Capacitarea, în urma verificărilor de integritate şi profesionalism, a CSM şi CSP în evaluarea, numirea, promovarea şi sancţionarea judecătorilor şi procurorilor.

Totuşi, în pofida unor constrângeri, datorită Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), Republica Moldova s-a apropiat semnificativ din punct de vedere economic de Uniunea Europeană, UE devenind principalul partener economic al ţării.

În prezent, aproximativ 70% dintre exporturile moldoveneşti sunt orientate spre piaţa Uniunii Europene, iar importurile reprezintă aproape 50%. Impactul net al exporturilor în UE este estimat la peste 367 de milioane euro, contribuind la crearea a peste 15.000 de locuri de muncă şi ajutând la creşterea cu 5% a veniturilor la buget şi cu 320 de milioane de euro a investiţiilor în sectorul privat.

În opinia experţilor, potenţialul oferit de Acordul de Asociere şi de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător încă urmează să fie valorificat. Cheia progresului în acest sens este existenţa unei voinţe politice clare şi consecvente în realizarea tuturor prevederilor Acordului de Asociere, ceea ce înseamnă că rezultatele transformărilor trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării, să aducă mai multe beneficii vizibile cetăţenilor şi să ajute la integrarea continuă a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.