Experţi: Curtea Supremă de Justiţie din RM casează deseori ilegal hotărâri judecătoreşti civile irevocabile

Prin admiterea revizuirilor, CSJ revede propriile hotărâri irevocabile ceea ce subminează caracterul ireversibil al justiţiei şi duce ulterior la multiple condamnări a RM de către CEDO, afirmă CRJM.
Curtea Supremă de Justiţie, Chişinău, Moldova
Curtea Supremă de Justiţie, Chişinău, Moldova (Epoch Times România)

Numărul revizuirilor hotărârilor judecătoreşti civile irevocabile rămâne destul de ridicat, iar practica Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) din Republica Moldova în acest domeniu nu este întru totul uniformă. Multe casări ale hotărârilor menţionate ale CSJ sunt greu de înţeles. Acestea sunt principalele concluzii ale unui document analitic elaborat de Centrul de Resurse Juridice (CRJM), prezentat vineri publicului, în cadrul unei conferinţe de presă.

Autorii analizei au stabilit că, în pofida numeroaselor condamnări la CEDO şi a legislaţiei clare, în ultimii 12 ani, numărul cererilor de revizuire primite de CSJ nu a scăzut simţitor. Anual instanţa primeşte 500-700 de cereri de revizuire şi majoritatea sunt respinse. Totuşi, rata cererilor de revizuire admise de CSJ a fluctuat între 2,7% în anul 2011 şi 5,4% în anul 2015. Rata de admitere de către CSJ a cererilor de revizuire în anul 2017 (3,6%) a fost chiar mai mare decât în anul 2011 (2,7%). Totuşi, rata de admitere este de trei ori mai mică decât în 2006 (11,9%).

Totodată, în 28 din cele 70 de hotărâri analizate (40%) juriştii CRJM au avut dubii serioase în privinţa existenţei cu adevărat a temeiurilor de revizuire.

Potrivit experţilor CRJM, în pofida numărului mic al revizuirilor admise nejustificat comparativ cu numărul cererilor de revizuire examinate (28 din 1.638 sau 1,7%), acesta este important, deoarece prin revizuire CSJ revede nejustificat propriile hotărâri irevocabile. În opinia experţilor, acest fapt subminează însuşi fundamentul justiţiei – caracterul ireversibil al justiţiei efectuate. În plus, asemenea practici încurajează depunerea în continuare a cererilor de revizuire neîntemeiate, mărind implicit sarcina de muncă a judecătorilor.

În concluzie, autorii analizei atenţionează că până la 31 decembrie 2017, CEDO a constatat de 20 de ori că R.Moldova a casat nejustificat, prin revizuire, hotărâri judecătoreşti civile irevocabile. Chiar dacă prima condamnare a ţării de către CEDO datorită admiterii nejustificate a unei cereri de revizuire a fost adoptată în anul 2005, condamnări de acest gen continuă să fie date de Curte şi peste 12 ani deoarece potrivit principiului supremaţiei legii, o hotărâre judecătorească irevocabilă nu poate fi casată decât în mod excepţional, în baza temeiurilor expres prevăzute de lege şi a unor argumente convingătoare. Simpla existenţă a doua opinii diferite cu privire la aceeaşi chestiune nu trebuie să constituie temei de anulare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.