Cele mai frumoase locuri din Bucovina

A. D.
11.05.2015

Bucovina este printre cele mai atractive şi frecventate zone turistice de pe harta României. Deţine locuri cu privelişti încântătoare şi mănăstiri unice în lume, dar şi obiceiuri pe care nu le veţi găsi în alte zone. Nu întâmplător de altfel, această zonă, vestită astăzi în întreaga lume, a fost distinsă în anul 1975 cu premiul internaţional “Pomme d’Or” de către Federaţia Internaţională a Ziariştilor şi Scriitorilor de Turism, iar multisecularele monumente de arhitectură cu fresce interioare şi exterioare din acest colţ de ţară au fost trecute de UNESCO în lista monumentelor de artă universală.

Leagăn de civilizaţie veche, unde istoria se împleteşte cu legenda, Bucovina păstrează mărturii ale prezenţei omului din cele mai îndepărtate vremuri. Cele 96 de morminte de incineraţie scoase la lumina la Zvoriştea, ca şi descoperirile arheologice de la Siliştea Scheii, Suceava, Bosanci, Probota sau Dolheştii Mari, atestă existenţa unor aşezări traco-getice şi dacice bine conturate. Meleagurile bucovinene au fost martore închegării şi dezvoltării în secolul al XIV-lea, a statului feudal independent al Moldovei, conform romanianmonasteries.org.

Printre cele mai frumoase locuri din Bucovina se numără: Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Oului de la Vama, Mănăstirea Voroneţ, Pietrele Doamnei, Vatra Dornei, Salina Cacica, Muzeul satului bucovinean, Crucea de jurământ a beţivilor, Monumentul drumeţului, Mănăstirea Putna, Muzeul „Arta Lemnului“ din Câmpulung Moldovenesc.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Cetatea de Scaun a Sucevei

Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită şi sub denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievală aflată la marginea de est a oraşului Suceava şi este unul dintre cele mai importante obiective turistice din municipiul Suceava.

Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificaţii construit în Moldova la sfârşitul secolului al XIV-lea, în momentul apariţiei pericolului otoman. Sistemul de fortificaţii medievale cuprindea curţi domneşti, mănăstiri cu ziduri înalte, precum şi cetăţi de importanţă strategică, iar pentru a fi apărate, acestea erau întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau cu şanţuri adânci.

Cetatea a fost ridicată de Petru I Muşat, la sfârşitul secolului al XIV-lea, şi a devenit o adevărat fortăreaţă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare.

Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai mare din spaţiul extracarpatic, construită în perioada de glorie a Moldovei medievale, a intrat în istorie în special pentru faptul că nu a fost cucerită niciodată.

În fiecare an, în luna august, are loc Festivalul de Artă Medievală în Cetatea de Scaun a Sucevei. El încearcă să readucă la viaţă modul în care trăiau sucevenii în perioada medievală, inclusiv prin spectacolul trupelor ambulante din Evul Mediu, Renaştere şi perioada barocă. Pe parcursul celor opt zile ale festivalului în cetatea suceveană se desfăşoară spectacole de muzică medievală, jocuri, reprezentaţii teatrale ori de lupte, ceremoniale istorice precum încoronarea voievodului ori judecăţi ale boierilor. Dacă veţi ajunge la Suceava în această perioadă, veţi găsi în interiorul spaţiului de desfăşurare al evenimentului şi o tabără militară, pe care organizatorii o construiesc pentru a expune arme şi costume din perioada medievală. În plus, veţi putea vedea turniruri medievale, acrobaţii şi cascadorii ecvestre, dar şi spectacole de dresaj cu cai.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Mănăstirea Voroneţ

Ctitorită de Ştefan cel Mare (1488), construcţia este celebră pentru "albastrul de Voroneţ" - considerat de specialişti unic în lume şi cunoscut ca şi roşul lui Rubens sau verdele lui Veronese.

Mănăstirea Voroneţului s-a bucurat încă de la început de o atenţie specială, atât din partea lui Ştefan cel Mare, dar şi a urmaşilor săi. În 1547, Mitropolitul Grigorie Roşca a construit pridvorul închis de la vest, pentru care a adoptat o soluţie nemaiîntâlnită până la el - peretele de vest al pridvorului este un perete plin, fără nici o deschidere. Se creează astfel, împreună cu suprafeţele laterale ale masivilor contraforţi de colţ, un imens ecran unitar, pe care se desfăşoară binecunoscuta Judecată de Apoi, care a făcut ca mănăstirea Voroneţ să fie considerată "Capela Sixtină a Orientului".

Voroneţul reprezintă unul dintre primele monumente moldoveneşti creatoare de stil propriu, sinteza originală de elemente bizantine (plan treflat cu turlă pe naos), gotice (tendinţa de elansare a edificiului, arcurile frânte la chenarele uşilor şi ferestrelor, prezenţa contraforturilor) şi strict autohtone (turla pe patru arcuri şi baza stelată, ocniţe sub cornişă, arcade oarbe la abside, friza şi discuri smălţuite). Interesant este faptul că în perioada de toamnă, albastrul bisericii Mănăstirii Voroneţ este identic cu cel al cerului din Bucovina.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Mănăstirea Putna

Prima ctitorie a Voievodului Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna a fost sorocită loc de odihnă veşnică pentru domnitor şi familia sa. Zidirea a început la un an după cucerirea cetăţii Chilia, în vara anului 1466. Lucrările de construcţie au durat patru ani, timp în care această măreaţă operă a fost dusă la bun sfârşit de arhitectul grec Teodor, ajutat de meşterii zidari, pietrari, zugravi şi argintari veniţi din Transilvania.

De-a lungul timpului, mănăstirea a fost supusă mai multor lucrări de reconstruire, ca urmare a distrugerilor provocate de cotropitori. Turnul Tezaurului, constuit în anul 1481, este singura clădire rămasă încă de pe vremea marelui voievod Ştefan cel Mare, în interiorul turnului fiind adăpostite bogăţiile mănăstirii.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Chilia lui Daniil Sihastrul

Chilia Sfântului Daniil Sihastrul este săpată într-o stâncă, ce se ridică deasupra văii. Chilia a fost scobită cu dalta şi reprezintă un paraclis cu trei despărţituri: pronaos, naos şi altar. Întregul loc scobit în piatră are 9,25 metri, iar înălţimea este de 2 metri. Sub stâncă se găseşte un alt loc scobit, care potrivit legendei a fost locuinţa sihastrului. Încăperea inferioară folosea drept chilie, după treburile zilei. Ea se află la o distanţă de circa 1 km de Mănăstirea Putna.

Tradiţia spune că sihastrul Daniil a vieţuit în aceste locuri timp de 20 de ani. Vestea despre acest evlavios sihastru s-a răspândit repede, iar Daniil a început să fie căutat de o mulţime de credincioşi, precum şi de monahi ori pustnici din întreaga Moldova care-i cereau îndemnuri şi sfaturi duhovniceşti.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Casa memorială Mihai Eminescu

Casa memorială a marelui poet Mihai Eminescu (1850-1889) este un muzeu amenajat în casa în care a trăit acesta, în satul Ipoteşti din judeţul Botoşani. A fost reconstruită în anul 1979 după documente originale, pe vechea fundaţie a casei familiei Eminovici. În casă se află mobilier - în parte original, în parte provenind din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În curtea casei memoriale a lui Eminescu se află Casa Papadopol, o casă ţărănească de epocă, în stil moldovenesc, care a aparţinut ultimului proprietar al moşiei Ipoteşti - doctorul Papadopol. Acesta şi-a donat casa statului. În prezent, aici se află Muzeul de etnografie al Centrului Naţional de Studii de la Ipoteşti, fiind expuse obiecte provenind din vechile gospodării ţărăneşti. În această casă şi-a pictat Horia Bernea tablourile, în perioada taberelor naţionale de pictură de la Ipoteşti.

Casa memorială Mihai Eminescu poate fi vizitată în fiecare zi (de luni până duminică) în intervalul orar 9-17 (15 mai - 15 septembrie) ş i 8-16 (16 septembrie - 14 mai). Este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova, obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă aflaţi în apropiere.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Pietrele Doamnei

Orice traseu ar alege turistul ce se abate prin Ţara de Sus, întâlnirea cu rezervaţia Pietrele Doamnei, una dintre cele mai spectaculoase din Carpaţii, este surprinzătoare chiar şi pentru un bun cunoscător al munţilor. Accesul în zonă se poate face fie din oraşul Câmpulung Moldovenesc, fie prin localităţile Pojorâta, Mestecăniş, Slătioara sau Chiril.

„Pietrele Doamnei” au multe legende, având legătură cu doamna Elena, soţia lui Petru Rareş. Una dintre ele povesteşte cum în vremurile tulburi ale istoriei, în timpul celei de-a doua domnii a lui Petru Rareş, acesta a găsit un loc bun pentru a-şi pune la adăpost familia şi o parte din avere. Se spune că în timpul năvălirii tătare, doamna Elena şi fiul Ştefăniţă s-au refugiat într-o peşteră, unde au început să se roage, iar la un moment dat au auzit un zgomot puternic. Legenda continuă şi explică cum că ar fi vorba de stânci mari, care s-au desprins şi au căzut peste locul unde se afla averea domnitorului, îngropându-i pe atacatori. Doamna Elena ar fi afirmat ”Asta e plata pentru salvarea noastră” şi de atunci, pietrele au primit denumirea de "Pietrele Doamnei", iar comoara continuă să stea bine ascunsă de stâncile uriaşe.

Aparent inaccesibile, Pietrele Doamnei au fost escaladate pentru prima dată în 1921. Mai târziu, nu puţini au fost cei care s-au căţărat pe ele, împinşi de dorinţa teribilă de a fi martorii unui răsărit de soare văzut de la o înălţime de 1648 m.

Acum 140 milioane de ani, stâncile formau un recif acoperit de apele calde ale oceanului. Cu timpul însă apa s-a retras, permiţând ca stâncile să fie ridicate, iar apoi fragmentate, dând naştere acestui peisaj sălbatic.

Peisajul rezervaţiei adăposteşte o floră foarte bogată, care se compune mai ales din plante ocrotite de lege. Dintre cele mai cunoscute plante întâlnite aici, trebuie să amintim: floarea de colţ (emblema tuturor alpiniştilor de pretutindeni), bulbucii, garofiţa sălbatică, numeroase exemplare de tisa (plantate la începutul secolului trecut pe culmea dintre stânci) etc. De asemenea, Pietrele Doamnei reprezintă un adevărat paradis al animalelor sălbatice rare, cum ar fi: ursul carpatin, cerbul carpatin, râsul, vulpea, lupul, jderul etc. Dintre speciile de păsări ocrotite amintim cocoşul de munte despre care se spune că nu îşi părăseşte niciodată locul de baştină.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Muzeul "Arta Lemnului"

Înfiinţat ca Muzeu de etnografie şi ştiinţele naturii, a fost reprofilat în 1967 ca Muzeu al lemnului. Unic în ţară prin denumire şi printre puţinele din Europa, ca tematică şi pentru valoarea exponatelor. Deţine un bogat patrimoniu ce cuprinde peste 15.000 piese din lemn şi are la bază colecţiile etnografice alcătuite de Ion Ştefureac şi Constantin Brăescu.

Adăpostit într-o clădire monument de arhitectură, construită pe la 1900, Muzeul "Arta Lemnului" din Cîmpulung Moldovenesc surprinde prin valori de neegalat, prin unicitatea unor piese relevând măiestria meşterilor populari.

Colecţiile Muzeului „Arta Lemnului” sunt cuprinse în 20 de săli, din care, două de expoziţii temporare, unde exponatele vorbesc simţurilor prin pasiunea cu care meşterii au ştiut s-o transmită lemnului: emoţia artistică, o anumită sensibilitate înscrisă în lemn, căci Câmpulungul Moldovenesc a fost şi este un centru al civilizaţiei lemnului, relevând varietatea ocupaţiilor localnicilor de pe plaiurile Rarăului şi Giumalăului.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Salina Cacica

Are o vechime de peste 200 de ani, arheologii concluzionând că aici este una dintre cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din saramură din Europa. Această salină este foarte interesantă deoarece în interiorul ei au fost amenajate adevărate opere de artă. La o adâncime de 21 de metri se află o Capelă romano - catolică, care a fost construită pentru mineri.

La o adâncime de 35 de metri, sculptată direct în stânca de sare, este Capela ortodoxă, precum şi Lacul Sărat, care a fost săpat manual de mineri. În trecut pe acest lac se puteau face plimbări cu pluta.

La o adâncime de 37 de metri se află Sala de Dans “Inginer Agripa Popescu” - după numele primului director al Regiei Monopolurilor Statului. Această sală era principalul loc de distracţie din zonă, în trecut fiind organizate tot felul de baluri şi spectacole în interiorul sălii.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Monumentul Drumarilor

Monumentul Drumarilor este primul monument al drumurilor ce domină peisajul plin de naturaleţe al Bucovinei. La o altitudine de peste 1000 de metri, pe Obcina Mare în judeţul Suceava, aflându-se pe partea stângă a drumului naţional Sadova – Rădăuţi, în Pasul Ciumarna, între localităţile Ciumarna şi Suceviţa, monumentul este construit din fier şi beton armat, materiale de bază folosite în construcţii.

Monumentul Drumarilor este înfăţişat sub forma unei mâini – simbol al muncii dar şi al puterii, îndreptată spre văzduh. Are o înălţime de aproximativ 7 metri, iar în jurul mâinii şerpuieşte, figurat un drum, având la capăt un pod. În mijlocul mâinii este amplasată o placă de marmură cu următoarea inscripţie gravată: “Construcţia Drumului Naţional Sadova – Rădăuţi s-a terminat în anul 1968 de către Şantierul de Drumuri Suceava din Întreprinderea Construcţii – Transporturi Iaşi. Beneficiar Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi“.

Originalul monument este împodobit cu basoreliefuri sugestive, care cuprind vechea stemă a Moldovei (cu capul de bour) şi scene din lucrările rutiere specifice - montarea grinzilor la poduri, trasarea elementelor geometrice pe teren, lucrări de terasamente executate mecanizat.

În anul 2006, din proprie iniţiativă, S.C.C.F. Iaşi - Grup COLAS S.A. (noua denumire a ICT Iaşi) a realizat lucrările de reabilitare a Monumentului Drumarilor de pe Obcina Mare. Cu acest prilej, monumentul a fost vopsit, arătând astăzi ca un amalgam de culori.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Cheia Moara Dracului

Pe cursul superior al pârâului Valea Caselor, situat pe versantul de nord al masivului Rarău, vă întâmpină farmecul Cheii Moara Dracului, considerată a fi una dintre cele mai impunătoare rezervaţii bucovinene.

Alcătuirea cheii este cu totul specială datorită prezenţei unor formaţiuni geologice care nu au un caracter unitar. Pe margine pot fi observate formaţiuni carbonatice, iar în partea centrală sunt depozite noi argilo-marnoase de vârstă cretacică. Orientarea cheii este SV-NE, procesul de evoluţie continuând şi în prezent.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Muzeul Oului

Bucovina este una dintre puţinele regiuni unde tradiţia vopsirii ouălor de Paşti este încă practicată. Cele mai mari şi mai grele ouă sunt transformate în adevărate capodopere cu desene complicate în verde, roşu, albastru, negru şi galben.

Muzeul este un obiectiv important pentru descoperirea tradiţiilor zonei, a meşteşugului încondeierii ouălor, care a făcut înconjurul lumii. În cadrul atelierului veţi putea să lucraţi şi dumneavoastră alături de Letiţia Orşivschi, care vă va explica şi semnificaţiile simbolurilor.

Muzeul Oului Vama cuprinde peste 3.000 de ouă din toată lumea, lucrate în tehnici diferite, pe diferite tipuri de suport (coajă de ou, lemn, ceramică, porţelan, piatră, sticlă) şi au fost adunate în 14 ani de la tot felul de expoziţii internaţionale.

În colecţie există şi ouă rare, ca cele de emu, nandu, tinamu, de broască ţestoasă, de crocodil, de flamingo, dar şi ouă cu dimensiuni foarte mici, ca cele de potârniche, vrabie, porumbel, alături de ouă de fazan, păun, prepeliţă, raţă, gâscă, curcă, struţ. Într-una dintre vitrine sunt ouă cu motive vechi din zonă, ouă din colecţia de familie, ce au o vechime de peste 50 ani.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Vatra Dornei

Este unul dintre cele mai frumoase oraşe din Bucovina. Situarea sa într-o zonă montană, la o înălţime de circa 800 de metri, a făcut ca Vatra Dornei să devină cunoscută ca staţiune pentru practicarea sporturilor de iarnă, dar şi ca staţiune balneară.

Pentru cei care îşi doresc o vacanţă activă, staţiunea Vatra Dornei dispune de multiple posibilităţi de petrecere a timpului liber: drumeţii, plimbări la mănăstirile din Bucovina, pescuit pe râul Bistriţa, parapanta în Suhard, riverrafting, ciclism montan prin toată depresiunea Dornelor, iar pentru sezonul de iarnă sunt amenajate pârtii de schi de dificultate medie, prevăzute cu instalaţii de transport pe cablu, un patinoar şi o pârtie pentru sănii, iar pe muntele Runc se află o pârtie de schi fond.

În fiecare an, în Vatra Dornei este organizat festivalul “Serbările Zăpezii”, în cadrul căruia sunt organizate tot felul de concerte şi spectacole, dar şi concursuri sportive de iarnă.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul Satului Bucovinean este un muzeu în aer liber din oraşul Suceava, care pune în valoare patrimoniul cultural-arhitectonic de factură populară din Bucovina.

Muzeul Satului Bucovinean a fost inclus pe lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004.

Ideea înfiinţării unui muzeu în aer liber care să valorifice potenţialul etnografic al Bucovinei datează din anul 1958, când satul bucovinean dispunea încă de numeroase monumente de arhitectură populară. Cu toate acestea, abia în anul 1971 s-au început primele campanii de cercetări în teren, de culegere de material folcloric şi etnografic. Consiliul Popular Municipal Suceava a alocat atunci o suprafaţă de 1,7 ha teren pe platoul din apropierea Cetăţii de Scaun a Sucevei, pentru a se instala 11 obiective. În acei ani au fost transferate mai multe obiective şi s-au reconstruit trei dintre ele (Gospodăria tradiţională din Straja, Casa de locuit din Ostra şi Casa Roată din Câmpulung Moldovenesc) până în anul 1976, după care activitatea muzeografilor şi restauratorilor a fost întreruptă.

În anul 1990 a fost reluat proiectul, extinzându-se suprafaţa alocată la 6 ha pe acelaşi amplasament. Muzeul în aer liber este conceput ca un sat tradiţional bucovinean şi ar urma să cuprindă, la momentul în care se va finaliza organizarea sa, un număr de 80 de monumente de arhitectură populară: biserică, şcoală, gospodării ţărăneşti, ateliere meşteşugăreşti, instalaţii tehnice, crâşmă, un interior de mină şi un traseu de mocăniţă.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Centrul de olărit de la Marginea

Din punct de vedere turistic, comuna suceveană Marginea este cunoscută pe plan naţional şi mai ales internaţional prin păstrarea şi perpetuarea într-o formă autentică a străvechilor îndeletniciri de modelare manuală a lutului argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuinţare casnică pentru gătit sau pentru prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale.

Olăritul este o ocupaţie străveche ce se practică încă din vremuri străvechi, mărturie stând frumoasele vase de ceramică din epoca neolitică, epocă în care pe teritoriul Bucovinei s-a dezvoltat o civilizaţie remarcabilă. Unicitatea ceramicii de Marginea este dată de culoarea neagră rezultată în urma arderii, precum şi de modelarea unor forme specifice tradiţionale.

Marginea, dacă nu este singurul, este cu siguranţă cel mai important centru de producere a ceramicii negre din Bucovina.

Vizitând atelierul de ceramică situat pe şoseaua Marginea - Suceviţa, turiştii pot urmări întregul proces de obţinere a ceramicii prin mijloace tradiţionale (fără mijloace mecanizate): pregătirea lutului, prelucrarea la roata olarului, uscarea, decorarea şi arderea ceramicii în cuptoare.

Cele mai frumoase locuri din Bucovina. Hanul Domnesc din Suceava

Hanul Domnesc din Suceava este cea mai veche clădire din oraş. Aceasta a fost ridicată la mijlocul secolului al XVII-lea şi a rămas în picioare până în ziua de astăzi, chiar dacă Bucovina a trecut prin mai multe regimuri, printre care cel habsburgic şi cel comunist.

La sfârşitul anilor 1700, când Bucovina a ajuns sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, Hanul Domnesc a fost transformat într-un conac ce era folosit de vânătorii din familia imperială. Aici erau cazaţi boierii şi demnitarii austrieci, care participau la tot felul de partide de vânătoare organizate în pădurile Sucevei.

Odată cu instaurarea comunismului în România, clădirea a intrat în proprietatea statului. Aceasta a fost restaurată, în perioada 1964 – 1967, exact după forma în care a fost construită prima dată. În anul 1968, în Hanul Domnesc s-a deschis Secţia de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Judeţean Suceava, iar apoi a devenit sediul Muzeului Etnografic al Bucovinei.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, dând un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.


România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor