Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 cere declararea stării de alertă. Motivul: Gunoaiele neridicate de Romprest

Clotilde Armand
Clotilde Armand (Facebook / clotildearmand.ro)

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 1 a anunţat, miercuri, că cere Prefecturii Municipiului Bucureşti să declare starea de alertă pe o perioadă de 30 de zile, motivul fiind situaţia sanitară cauzată de necolectarea gunoiului de către Compania Romprest Service SA.

Potrivit unui comunicat de presă publicat pe pagina oficială a Primăriei Sector 1, decizia a fost luată în baza unei analize de risc a stării actuale din Sectorul 1, fundamentată pe un raport al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 şi a unei note privind deficienţele activităţilor de curăţenie stradală realizată de Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1.

Sursa citată precizează că, potrivit analizei, deşeurile municipale din Sectorul 1 nu sunt colectate de peste 20 zile, creând acumulări pe străzi, în special în zona centrală şi din zonele cu tranzit intens.

„Începând cu data de 27 iunie 2021, s-a constatat, în urma acţiunilor desfăşurate de Poliţia Locală Sector 1 şi a numeroaselor sesizări primite de la cetăţeni, că serviciul de salubrizare asigurat de compania Romprest Service SA nu mai funcţionează pe raza Sectorului 1, aducându-se astfel atingere principiilor care reglementează acest serviciu public:

‒ protecţia sănătăţii populaţiei;

‒ responsabilitatea faţă de cetăţeni;

‒ conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

‒ asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului", precizează Primăria Sector 1.

Care sunt riscurile reclamate de primărie

Reprezentanţii administraţiei locale arată totodată că, potrivit raportului de gestiune a deşeurilor din luna iunie 2020, cantitatea totală de deşeuri colectată din Sectorul 1 în luna respectivă a fost de 11,24 mii de tone, adică, în medie, 374 tone/zi. În consecinţă, aceştia estimează că până miercuri, 21 iulie 2021, la nivelul Sectorului 1 s-au acumulat aproximativ 2.691 tone de deşeuri generate de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.

"Depozitarea necontrolată a unei astfel de cantităţi de deşeuri, în creştere continuă, reprezintă o criză cu riscuri multiple:

- Risc epidemiologic;

- Risc pentru mediu înconjurător;

- Risc de perturbare a fluxurilor de circulaţie;

- Risc de încetinire a activităţii unor agenţi economici;

- Risc ambiental pentru desfăşurarea evenimentelor culturale şi sportive din Capitală;

- Risc de tulburări sociale, cu manifestaţii cauzate de nemulţumire şi panică", se menţionează în comunicat.

Relaţia cu Romprest Service

Administraţia locală de sector mai arată şi care sunt relaţiile autorităţii locale cu operatorul de salubritate, după ce Romprest Service a întrerupt prestarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a întrerupt frecvenţa măturatului stradal.

Concret, în comunicat se precizează că refuzul Primăriei Sectorului 1 de a plăti unele facturi emise de către Romprest Service se referă strict la unele activităţi de salubrizare stradală, bazate pe tarife nejustificat de mari şi ilegale, după cum de altfel au constatat şi controalele efectuate de Curtea de Conturi şi de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

"În ceea ce priveşte prestarea de servicii de gestionare a deşeurilor municipale, cu o pondere valorică de 25% din totalul facturilor emise, Primăria Sectorului 1 a validat şi a achitat până în prezent integral serviciile privind colectarea, transportul, sortarea/tratarea deşeurilor menajere şi similare, inclusiv Contribuţia pentru Economie Circulară pentru fracţia depozitată, ce rezultă în urma tratării deşeurilor municipale, onorându-şi astfel obligaţiile contractuale pe acest segment de servicii prestate, evitând în acelaşi timp afectarea continuităţii prestării serviciului de colectare a deşeurilor menajere", se mai specifică în comunicat.

Facturile, achitate

În privinţa facturilor, Primăria Sectorului 1 precizează că prin plata lor, au fost achitate indirect, dar integral, şi prestările de servicii de sortare/ tratare deşeuri, asigurate pentru Romprest Service de către furnizorii acestor servicii, Rom Waste Solutions SA, 3R Green SRL, furnizori contractaţi direct de către operatorul de salubrizare pentru sortarea/tratarea deşeurilor municipale provenite de pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti.

"Compania Romprest Service SA a fost notificată de Primăria Sectorului 1 prin adresa cu nr. A241/16.07.2021 că în termen de maxim 72 de ore de la primirea adresei să îşi onoreze şi să execute obligaţiile contractului de delegare de salubrizare. Acest lucru nu s-a întâmplat. În ciuda acestei situaţii, Romprest Service SA continuă să nu îşi îndeplinească obligaţia de a ridica deşeurile provenite de pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti", reclamă Primăria Sector 1.