Guvernul a modificat regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Amplul protest împotriva creşterii preţului masei lemnoase a determinat acţiuni la nivel guvernamental. După ce acum şase zile Cioloş a anunţat că îşi trimite corpul de control la Romsilva, astăzi Regulamentul de valorificare a masei lemnoase a fost modificat.
Premierul Dacian Cioloş
Premierul Dacian Cioloş (Eugen Horoiu)

La o săptămână după ce mii de persoane au protestat, la Guvern, împotriva creşterii cu 300% a preţului minim de pornire la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase, cabinetul Cioloş a modificat şi completat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în sensul clarificării modului în care se determină preţurile de referinţă şi preţurile de pornire.

Astfel, Guvernul a schimbat definiţia termenului de ”preţuri de referinţă pentru fiecare an de producţie", se arată în comunicatul remis de Guvern Epoch Times.

Potrivit noilor reglementări, preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie - preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pot fi revizuite o singură dată în cursul unui an, în baza unei note justificative, precizează Guvernul. Până în prezent, preţul de referinţă era definit doar pentru proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, noua definiţie acoperind şi proprietatea publică a statului. Noua definiţie permite modificarea preţului de referinţă în cazul în care condiţiile pieţei o impun.

De asemenea, Guvernul a mai introdus în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică o prevedere prin care se defineşte gradul de accesibilitate, care este unul dintre criteriile în baza căruia se determină preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie.

Acest criteriu este instituit în scopul stabilirii corecte a distanţei de colectare. Potrivit noilor reglementări, “gradul de accesibilitate este distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de încărcare.

O altă modificarea adusă regulamentului vizează stabilirea preţului de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitaţie. Potrivit reglementărilor introduse, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent acesteia. Preţul de referinţă aferent fiecărei partizi se calculează în funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă înainte de licitaţia principală, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului şi pot fi stabilite la nivel naţional, judeţean sau local, după caz.”

Guvernul mai precizează că din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a fost adjudecat până în prezent, la licitaţii şi negocieri, un volum de aproximativ 1,5 milioane mc, ceea ce reprezintă circa 33% din volumul de peste 4 milioane mc adjudecat în aceeaşi perioadă a anului de producţie 2015. Acest lucru va avea un impact major asupra pieţei lemnului din România, afectând activitatea economică la nivel naţional.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului

Reamintim că pe 26 ianuarie a.c., Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România, Comunitatea Forestierilor - Fordaq, Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni – Nostra Silva, Asociaţia Forestieră „Bucovina”, Asociaţia Forestieră „Valea Someşului”, Asociaţia forestierilor şi producătorilor de mobilă „Mureşul” şi Federaţia Sindicatelor din Industria Lemnului au organizat o amplă acţiune de protest la Guvern, nemulţumiţi de creşterea cu 300% a preţului minim de pornire la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase.

Reprezentanţii industriei lemnului şi mobilei cer guvernului să reprogrameze licitaţiile la preţul de pornire de anul trecut şi să modifice HG 924/2015. Mai multe informaţii pe acest subiect puteţi accesa aici