Guvernul de la Chişinău a anunţat priorităţile procesului reglementării transnistrene

Guvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova (facebook.com/guvernul rm)

Excluderea intereselor personale şi promovarea unor politici interinstituţionale coerente bazate pe interesul naţional în procesul reglementării transnistrene - prima prioritate prevăzută în proiectul Planului de acţiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2021-2022 suspus consultărilor publice.

Vicepremierul moldovean pentru reintegrare Vlad Kulminski a menţionat şi alte priorităţi în procesul complex al reglementării transnistrene:

- prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale;

- sincronizarea abordărilor şi a politicilor de reintegrare a ţării, colaborarea interinstituţională dintre autorităţile implicate în procesul de reglementare transnistreană (vama, fisc, MAI, IGPF, Ministerul Economiei);

- actualizarea cadrului legislativ şi normativ naţional la nivel de Parlament şi Guvern;

- restabilirea activităţii platformei parlamentare de consultări pe problematica transnistreană pentru a coordona politici şi abordări care vizează diverse aspecte ale dosarului transnistrean, a oferi susţinerea politică şi un mandat clar pentru negocieri;

- promovarea proiectelor de dezvoltare durabilă pe ambele maluri ale Nistrului şi a programelor care să sporească atractivitatea Republicii Moldova pentru locuitorii de pe malul stâng;

- iniţierea negocierilor politice în cadrul formatului 5 2 în baza unei viziuni clare şi coordonate la nivel naţional, cu discutarea paralelă a subiectelor din toate cele 3 coşuri de pe agendă (social-economic, umanitar, politico-instituţional);

- menţinerea negocierilor în cadrul tuturor formatelor de dialog existente;

- implementarea instrumentelor de cooperare cu partenerii internaţionali ş.a.

În contextul celor relevate, reprezentanţii Biroului politici de reintegrare au specificat că pentru atingerea dezideratului de reîntregire a ţării este necesar ca toate autorităţile inclusiv societatea civilă, să se implice activ la elaborarea şi implementarea unor planuri concrete de acţiuni, pe diferite domenii, acestea fiind puse în practică, să asigure stabilitate, dezvoltare social-economică şi să contribuie, într-un final, la edificarea unui stat modern, democratic, prosper şi atractiv pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Propunerile şi recomandările colectate din partea audienţei vor fi sistematizate în proiectul definitivat al capitolului dedicat obiectivului de reintegrare a R. Moldova şi incorporate în proiectul final al Planului de acţiuni al Guvernului.