Opinie juridică: Regulament CSM de acces în instanţe cu prevederi nejustificate şi arbitrare

Potrivit experţilor, mass media, şi a avocaţilor, mai multe puncte ale Regulamentului de acces în instanţe conţin prevederi insuficiente, neclare sau viciate. În consecinţă CSM a fost nevoit să suspende prevederile documentului.
Ştefan Sârbu
02.11.2016

alte articole

Consiliul Superior al Magistraturii (Epoch Times România)
Ştefan Sârbu
02.11.2016

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) care monitorizează de mai mulţi ani activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a elaborat o opinie juridică în care detaliază prevederile problematice ale Regulamentului privind accesul în sediile instanţelor judecătoreşti şi propune clarificarea, dar şi modificarea prevederilor ambigui şi improprii din act.

Expertiza constată că unele prevederi ale documentului limitează nejustificat accesul altor persoane decât a participanţilor la proces (persoane terţe) şi a reprezentanţilor mass-media în sediile instanţelor judecătoreşti. În mare parte acestea ţin de obligaţia de prezentare a actelor de identitate, de limitarea accesului în sala de judecată în funcţie de spaţiu, dar şi restricţiile impuse presei prin acreditarea specială care urma să fie obţinută de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA).

“Solicitarea actelor de identitate, fără a preciza care acte de identitate, nu este suficient de clară. În acelaşi timp, regulamentul nu ar trebui să fie prea strict ca să solicite acte de identitate care ar impune restricţii adiţionale justiţiabililor care vor să asiste la şedinţele de judecată. Verificarea constantă a tuturor vizitatorilor instanţei judecătoreşti este nerezonabilă şi poate bloca activitatea instanţei.”

Foarte puţine instanţe judecătoreşti din Moldova au săli, unde pot avea loc şedinţe cu participarea mai multor persoane, chiar şi a părţilor cauzei examinate. Respectiv, este previzibil un eventual refuz în marea majoritate a solicitărilor pentru accesul persoanelor în sălile de şedinţe. Lipsa spaţiului disponibil pentru ca persoanele interesate sau mass-media să aibă acces la şedinţe, ar putea fi o justificare care ar împiedica relatarea despre desfăşurarea cauzei sau a altor informaţii de interes public.

Solicitarea permisiunii în scris pentru a asista la şedinţa de judecată şi stabilirea unui termen de cel puţin 30 de minute pentru depunerea unei cereri sunt nejustificate şi arbitrare. Publicitatea şedinţelor de judecată este un element fundamental al principiului echităţii procedurilor judiciare. Orice persoană poate participa la şedinţe, fără ca aceasta să fie condiţionată de solicitări care doar creează bariere artificiale. Respectiv experţii recomandă excluderea acestor restricţii din punctul 21 al Regulamentului.

Următorul punct al Regulamentului instituie obligaţia suplimentară pentru persoane de a prezenta şi o copie a buletinului de identitate, care este anexată la dosar. Experţii de la CRJM califică această prevedere ca fiind contrară legislaţiei procesuale, deoarece la materialele dosarului pot fi anexate doar actele sau probele scrise prezentate de părţi şi acceptate de către instanţă.

Notabil este faptul că autorii opiniei recomandă CSM excluderea totală a mai multor puncte din Regulament pe care le consideră ilegale.

Astfel, punctul 23 conţine sintagma „presa acreditată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”. Aceasta nu este o prevedere legală, deoarece legislaţia în vigoare nu prevede vreo procedură de acreditare a presei de către CCA. Mai mult, CCA poate interacţiona doar cu presa audiovizuală. Deciziile ei nu pot afecta presa scrisă sau cea electronică.

Punctul 24 al documentului obligă reprezentanţii mass-media să depună o cerere scrisă cu cel puţin 24 de ore înaintea vizitei, urmând să fie indicat scopul vizitei. “Această prevedere de fapt limitează accesul reprezentanţilor mass-media care într-un termen mai restrâns află despre data şi ora şedinţei. Scopul solicitării depunerii unei cereri cu 24 de ore înainte de şedinţă este neclar. O atare prevedere de fapt contravine principiului publicităţii şedinţelor de judecată.”

Menţionăm că Regulamentul CSM privind accesul în sediile instanţelor judecătoreşti a fost aprobat la 29 septembrie 2016 şi publicat în Monitorul Oficial la 21 octombrie 2016 dar nu a fost plasat pentru consultări publice, de aceea după publicare a fost dur criticat nu doar de reprezentanţii mass media, ci şi de către experţi şi avocaţi.

În consecinţă în şedinţa din 1 noiembrie, CSM a anunţat că suspendă prevederile Regulamentului şi că va crea un grup de lucru în componenţă lărgită, inclusiv cu participarea reprezentanţilor mass-media, pentru a fi identificate şi reformulate prevederile problematice.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor