Parlamentul R. Moldova a modificat procedura de numire şi alegere a membrilor CSM şi CSP

Parlamentul Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova (parlament.md)

Proiectul de lege pentru modificarea mai multor acte normative, care să permită schimbarea procedurii de numire şi alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a fost aprobat, în lectură finală de către parlamentul de la Chişinău.

Proiectul detaliază modul de alegere a membrilor judecători ai CSM. Adunarea Generală a judecătorilor va alege şase judecători membri ai Consiliului, patru din cadrul judecătoriilor şi câte unul din cadrul curţilor de apel şi al Curţii Supreme de Justiţie. CSM va anunţa alegerile cu cel puţin două luni înainte. Candidaţii pentru aceste funcţii se vor înscrie în alegeri cu cel puţin patru săptămâni până la Adunarea Generală a Judecătorilor.

Legea reintroduce cerinţele pentru candidaţii judecător – activitatea efectivă în calitate de judecător timp de trei ani şi nesancţionarea disciplinară în ultimii trei ani.

De asemenea, deputatul PAS Sergiu Litvinenco a înaintat un amendament, care prevede că trei membri ai CSM, din rândul profesorilor de drept titulari, vor fi numiţi de Parlament cu votul majorităţii simple, la propunerea Comisiei juridice, numiri şi imunităţi. Numărul profesorilor titulari a fost ridicat de la doi la trei, pentru a asigura că în CSM sunt 12 membri.

Documentul mai prevede introducerea unui mecanism echitabil de identificare a judecătorilor supleanţi. Aceştia nu vor mai trebui să candideze pe o listă paralelă. Ei vor fi consideraţi următorii candidaţi în concurs care nu au acces în CSM. Ei vor suplini diferenţa de mandat, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute. De asemenea, numărul judecătorilor supleanţi nu va fi limitat, cum este în prezent.

Proiectul conţine prevederi similare în ceea ce priveşte alegerile în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Astfel, CSP va anunţa data convocării şedinţei cu cel puţin două luni înainte de data şedinţei, iar participarea la Adunarea Generală poate avea loc şi online. Poate fi ales candidatul care are o vechime în funcţie de procuror de cel puţin 3 ani efectiv lucraţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.

În proiect se stabileşte şi modul de organizare a Adunării Generale a Judecătorilor. Astfel, participarea la adunare poate avea loc şi prin teleconferinţă. De asemenea, proiectul introduce posibilitatea folosirii votului electronic, în cazuri extraordinare, cum ar fi pandemia, însă acest fapt urmează să fie reglementat de Adunarea Generală a Judecătorilor.