Parlamentul R. Moldova a votat modificări la Legea cu privire la Procuratură. Procurorul General va fi evaluat anual

Amendamentele legii reglementează şi procedura de aplicare şi tragere la răspundere disciplinară a Procurorului General.
Parlamentul Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova (parlament.md)

Întruniţi, vineri, în şedinţă plenară în cadrul sesiunii extraordinare, deputaţii de la Chişinău au aprobat, în prima lectură, proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură.

Prin modificările propuse se urmăreşte introducerea unui mecanism de evaluare a performanţelor Procurorului General şi dispunerea revocării acestuia din funcţie în cazul în care se constată calificativul „eşuat”, ca urmare a efectuării evaluării performanţelor.

În scopul aprecierii activităţii, nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale, a corespunderii cu funcţia deţinută, precum şi pentru stimularea perfecţionării abilităţilor profesionale şi sporirea eficienţei activităţii, performanţele Procurorului General se evaluează de către Comisia de evaluare a performanţelor Procurorului General, constituită de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Evaluarea performanţelor Procurorului General se va putea iniţia la sesizarea Preşedintelui R. Moldova sau a cel puţin 3 membri ai CSP. Evaluarea performanţelor Procurorului General nu va putea avea loc mai des decât o dată într-un an.

Comisia de evaluare a performanţelor Procurorului General va fi constituită din 5 membri, dintre care unul este propus de Preşedintele Republicii Moldova, unul – de Ministerul Justiţiei, unul – de Consiliul Superior al Magistraturii, unul – de CSP şi unul – de Procurorul General.

În opinia autorilor - deputaţi ai Fracţiunii parlamentare PAS -, modificările propuse nu vor afecta independenţa şi autonomia Procuraturii şi a Procurorului General, deoarece CSP îi rămâne rolul decisiv în luarea deciziei.

Totodată, prevederile legii reglementează procedura de aplicare şi tragere la răspundere disciplinară a Procurorului General.

Astfel, la iniţiativa a cel puţin 3 membri ai CSP, a comisiei de evaluare a performanţelor Procurorului General sau a Preşedintelui R. Moldova, se poate iniţia procedura disciplinară în privinţa Procurorului General.

Suplimentar, se propune reglementarea posibilităţii suspendării din funcţie a Procurorului General atunci când a fost pornită urmărirea penală în cazul acestuia. La rândul său, Preşedintele R. Moldova, la propunerea CSP, numeşte un Procuror General interimar pe perioada suspendării.

”Introducerea reglementărilor privind evaluarea performanţelor Procurorului General, precum şi a reglementărilor privind aplicarea răspunderii disciplinare Procurorului General vine să asigure o responsabilizare a activităţii Procuraturii şi a conducerii acesteia şi instituie o balanţă de putere şi control între Procurorul General şi CSP”, conchid autorii iniţiativei legislative.

Totodată, modificările propuse urmăresc reducerea numărului membrilor CSP de la 15 la 12, prin excluderea Procurorului General, a procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia şi a Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din rândul membrilor de drept.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură a fost aprobat cu 59 de voturi ale deputaţilor. Acesta urmează a fi votat în cea de-a doua lectură, finală.