Sindicatul Radio România solicită Parlamentului să anuleze Hotărârea privind componenţa Consiliului de Administraţie

Liderul Sindicatului Unit al Salariatilor-Radio Romania, Adrian Moise, 16 mai 2014 (Epoch Times)
Andrei Pricopie
28.07.2014

Sindicatul Unit al Salariaţilor - Radio România (SUSRR) solicită Parlamentului să anuleze Hotărârea privind componenţa Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR).

Solicitarea, transmisă Camerei Deputaţilor şi Senatului de preşedintele SUSRR, Adrian Moise, este fundamentată pe o decizie a Curţii Constituţionale (CCR), care, pe 3 iulie, a decis că hotărârea Parlamentului privind componenţa Consiliului de Administraţie al SRR este neconstituţională. Curtea a admis o sesizare a PNL şi PDL care reclamau că, în cazul votului privind noul Consiliu de Administraţie al SRR, nu s-au respectat prevederile privind nominalizarea candidaţilor în funcţie de algoritmul politic şi de ponderea grupurilor parlamentare.

În cererea sa adresata Parlamentului, Adrian Moise arată că nu doar numirea celor opt membri ai Consiliului desemnaţi politic este nelegală, ci şi desemnarea celor doi reprezentanţi ai salariaţilor în CA al Radiodifuziunii a fost un cumul de ilegalităţi şi le reaminteşte legiuitorilor că sindicatul său a sesizat, de altfel, acest lucru înainte de validarea în funcţie a membrilor Consiliului de Administraţie SRR.

Sindicatul condus de Adrian Moise a acţionat în instanţă conducerea Radiodifuziunii Române, reclamând vicierea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor salariaţilor în CA al SRR. Potrivit sindicatului, pe lângă faptul că, substituindu-se Parlamentului, conducerea SRR a modificat regulamentul organizării alegerilor, buletine de vot au fost înseriate, ceea ce încalcă articolul 19, litera d din Legea 41/1994 (legea privind organizarea SRR şi SRTV), care prevede că votul este secret.

Redăm scrisoarea transmisă de Adrian Valentin Moise, preşedintele SUSRR, Parlamentului României:

"PARLAMENTUL ROMÂNIEI: Camera Deputaţilor, Senat

În atenţia Preşedintelui României, Primului Ministru, Guvernului României, Avocatului Poporului

Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR - RADIO ROMÂNIA (SUS - Radio România) persoană juridică cu personalitate legal dobândită (...) prin reprezentant legal, preşedinte Adrian Valentin Moise,

şi

Adrian Valentin Moise

I. Având în vedere că s-a publicat în Monitorul Oficial, Decizia Curţii Constituţionale nr. 417/ 3 iulie 2014 a neconstituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 24 din 2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune,

Având în vedere că prin aceeaşi decizie, pe lângă aspectul de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională a reţinut la pct. 24 şi că Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 2014 este nelegală, fiind încălcate, la emiterea acestui act, şi prevederile art. 19 alin. 2 din Legea 41/1994,

Va rugăm să reexaminaţi Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 2014, prin raportare la art. 19 alin. 2 din Legea 41/1994 şi să procedaţi la anularea acesteia pentru încălcarea art. 19 alin. 2 din Legea 41/1994.

La examinarea cererii noastre, vă rugăm să aveţi în vedere şi că, din punctul nostru de vedere, posibilitatea acordată de legiuitor, unor categorii foarte restrânse de subiecţi de sesizare, de a critica o hotărâre a Parlamentului pentru o eventuală neconformitate cu Constituţia, precum şi efectele (care se produc pentru viitor) unei decizii prin care se constată neconstituţionalitatea unui act juridic, nu blochează posibilitatea de a se anula actul juridic în cauza, pentru neconformitate cu legea, cu consecinţa desfiinţării retroactive a efectelor acestuia.

Suplimentar, vă rugăm să aveţi în vedere că Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 2014 nu poate fi anulată doar parţial, strict în aceea parte a sa care priveşte pe cei 8 candidaţi desemnaţi politic întrucât, în conformitate cu art. 19 alin. 5 teza ultimă, 'consiliul de administraţie funcţionează valabil în componenţa a cel puţin 9 membri validaţi.'

Nu în ultimul rând, tot pentru a servi la anularea Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 2014, vă rugăm să reţineţi, să examinaţi şi să vă însuşiţi următoarele:

Şi în partea care priveşte pe cei doi candidaţi desemnaţi prin votul secret al salariaţilor SRR, hotărârea Parlamentului este de asemenea nelegală şi deci lovită de nulitate întrucât actele juridice emise de SRR cu privire la alegeri, care au stat la baza emiterii HP 24/2014, sunt lovite de nulitate pentru motivele şi argumentele de drept care au fost menţionate în cererea de chemare la judecată (ataşată) introdusă colectiv de către dl Cristian Pârvulescu, dl Moise Adrian Valentin, Sindicatul SUS-Radio România şi alţii, care face obiectul judecăţii în dosarul aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 4322/2/2014, înregistrat la instanţa de judecată la 1 iulie 2014.

Dacă actele juridice pe care s-a întemeiat HP 24/2014, în ceea ce priveşte pe candidaţii titulari Balaci Nicoleta Viorica şi Adrian Doros şi supleanţii acestora (Marius Dorian Tănase şi Mihai Vasile Maiorescu) sunt lovite de nulitate, atunci şi HP 24/2014, ca act subsecvent, este lovită de nulitate, în aplicarea principiului potrivit căruia anularea actului juridic iniţial atrage şi anularea actelor juridice subsecvente, regulă ce se desprinde din art. 1254 Cod Civil.

II. În considerarea celor de mai sus, vă rugăm să procedaţi la examinarea şi anularea şi a actului subsecvent emiterii Hotărârii Parlamentului nr. 24/2014, respectiv Hotărârea Parlamentului nr. 29/2014 din 16.06.2014 privind numirea dlui Ovidiu Miculescu în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, întrucât dacă HP 24/2014 este lovită de nulitate, cu consecinţa ca efectele acesteia sunt desfiinţate retroactiv, atunci şi HP 29/2014 este lovită de nulitate întrucât nu se mai poate reţine că, la emiterea acesteia, s-ar fi respectat exigenţele art. 19 alin. 7 teza I din Legea 41/1994 potrivit căruia cităm, 'Preşedintele de către Parlament, în şedinţă comună, dintre membrii titulari ai consiliilor' (nota noastră explicativă: În cazul SRR, preşedintele trebuia să fie ales din rândul membrilor prealabil desemnaţi în CA al SRR!).

La soluţionarea cererilor noastre din prezenta petiţie, va rugăm să aveţi în vedere şi că, în data de 12.06.2014, s-a depus la Parlament o cerere (ataşată) însoţită de documente relevante, prin care s-a adus la cunoştinţă Parlamentului săvârşirea unor fapte de fraudare a procesului alegerilor din SRR şi s-a solicitat respingerea validării persoanelor aparent alese legal, de către salariaţi.

III. În considerarea celor de mai sus, şi având în vedere incidenţa prevederilor art. 21 alin 2 din Legea 41/1994, vă rugăm să constataţi că s-a prelungit, de drept, mandatul vechiului Consiliu de Administraţie al SRR (desemnat prin Hotărârea Parlamentului nr. 33/2010)

Prezenta reprezintă plângere prealabilă.

Cu stimă,

Sindicatul Unit al Salariaţilor-Radio România
Adrian Valentin Moise"

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor