Toleranţa, expresia calităţii noastre de fiinţe umane

.
. (SAEED KHAN / AFP / Getty Images)

Ziua de 16 noiembrie este marcată ca Ziua Internaţională a Toleranţei din 1996, când Adunarea Generală a ONU a invitat statele membre să celebreze Ziua Toleranţei. Cu un an mai devreme, la 16 noiembrie 1995, statele membre ale UNESCO au adoptat, în cadrul Conferinţei generale a UNESCO de la Paris, "Declaraţia principiilor toleranţei".

Citesc Declaraţia de la Paris şi ea pare mai actuală ca niciodată...

Suntem, ca societate, tot mai alarmaţi de creşterea intoleranţei, violenţei, terorismului, xenofobiei, naţionalismului agresiv, rasismului, antisemitismului. De excluderea, marginalizarea şi discriminarea minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice, a refugiaţilor, a lucrătorilor migranţi, a imigranţilor şi grupurilor vulnerabile ale societăţilor. De sporirea actelor de violenţă şi intimidare comise contra persoanelor care-şi exersează propria libertate de opinie şi expresie.

Semnificaţia toleranţei, este greu de explicat, căci Toleranţa cuprinde în ea atât de multe..

Ea este respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, a modurilor noastre de expresie şi manierelor de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane.

Este o virtute care face ca pacea să fie posibilă şi care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.

Semnifică, de asemenea, ca nimeni nu trebuie să-şi impună propriile opinii altuia.

În mesajul pentru 2013 al secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ban Ki-Moon se spune ca Toleranţa este cel mai puternic fundament pentru pace şi reconciliere.

"În acest moment de schimbări rapide şi de multe ori năucitoare, nu a fost niciodată atât de importantă. (...) Toleranţa trebuie să ne unească pe drumul nostru comun pentru un viitor paşnic, durabil".

Toleranţa, una dintre valorile fundamentale care stau la baza relaţiilor internaţionale în secolul al XXI-lea, este un principiu de bază al democraţiei în societăţile multietnice şi multiculturale. Cu toate acestea, intoleranţa continuă să afecteze vieţile a milioane de oameni din întreaga lume.

Căci Toleranţa nu e nici concesie, nici condescendenţă, nici indulgenţă. Este un drept universal al oricărei fiinţe umane. Este armonia în diferenţe. Nu e doar o obligaţiune de ordin etic, ci ea este, şi o necesitate socială, politică şi juridică.

Nu pot să nu mă gândesc la grupurile vulnerabile ale timpurilor noastre moderne. Copii, femei, bătrâni. Uiguri, tibetani, practicanţi Falun Gong. Etc, etc, etc.

Am tradus recent o carte despre abuzul transplanturilor în China unde practicanţilor Falun Gong li se recoltează organele pe viu pentru profituri uriaşe. Nu pot să nu mă gândesc la ei căci practica lor spirituală antică se bazează pe Adevăr, Compasiune şi Toleranţa. Cum poţi să omori nişte oameni care cred în aceste trei valori fundamentale?

Toleranţa este, în special, o atitudine activă generată de recunoaşterea drepturilor universale ale fiinţei umane şi libertăţilor fundamentale ale altora. Nu înseamnă nici a tolera nedreptatea socială, nici a renunţa la propriile convingeri, nici a face concesii în această privinţă.

Aşa că aş vrea să dedic tuturor această Zi.

Căci Toleranţa nu e nici concesie, nici condescendenţă, nici indulgenţă. Este un drept universal al oricărei fiinţe umane. Este armonia în diferenţe. Nu e doar o obligaţiune de ordin etic, ci ea este şi o necesitate socială, politică şi juridică.

Căci această zi semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane, caracterizate natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situaţia lor, prin felul de exprimare, prin comportamente şi prin valorile lor, au dreptul de a trăi în pace şi de a fi cele care sunt.

Şi poate că această Zi ne va aminti să (re)învăţăm să respectăm şi să recunoaştem drepturile şi convingerile altora.