Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, acuzată că mimează transparenţa

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul susţine că a avut loc o dezbatere publică netransparentă pe un proiect de 8 milioane euro pentru transparentizarea Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului.
Nicuşor Dan
Nicuşor Dan (Eugen Horoiu/Epoch Times)

Din recentele interacţiuni între Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a reieşit foarte clar, potrivit organizaţiei conduse de Nicuşor Dan, că această instituţie mimează transparenţa chiar şi atunci când îşi propune să cheltuiască 8 milioane de euro cu scopul declarat de a se transparentiza faţă de public.

"Paradoxul a rezultat ca urmare a încercărilor Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul de a obţine o dezbatere publică pe noul proiect prin care ANPM îşi propune să îşi modifice serviciile electronice (site-urile) pentru o mai bună interacţiune cu publicul. Dezbaterea publică s-a înfăţişat mai întâi sub forma unei invitaţii private adresate Asociaţiei de a discuta despre respectivul proiect, iar, după alte cereri şi insistenţe, s-a materializat într-o invitaţie la o dezbatere publică aşa cum prevede legea, anunţată, însă, cu doar 21 de ore înainte de data la care a fost programată", se arată într-un comunicat remis de organizaţia condusă de Nicuşor Dan.

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a redat mai jos şirul evenimentelor aşa cum au avut ele loc.

În luna octombrie 2015, juriştii Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul au identificat pe site-ul ANPM un anunţ de informare publică, conform căruia ANPM punea în discuţia publicului un proiect prin care urmează să transparentizeze activitatea pentru public.

"Pentru orice ONG care a intrat pe site-ul vreunei agenţii de mediu din România, este de notorietate faptul că site-urile acestor instituţii sunt probabil cel mai puţin intuitive instrumente online care există, în condiţiile în care aceste autorităţi publice au obligaţii exprese de a-şi publica actele în vederea informării publicului.

Dintre deficienţele site-urilor Agenţiilor de Mediu enumerăm: imposibilitatea de a identifica un act de la mediu dat pentru o investiţie după adresa investiţiei – afişarea este făcută numai după numele persoanei care a obţinut actul, imposibilitatea de a accesa site-ul vechi al agenţiilor care conţine toate investiţiile până în 2014, lipsa tuturor actelor care trebuie publicate ş.a.m.d.", a afirmat organizaţia lui Nicuşor Dan.

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a analizat proiectul aparent revoluţionar al Agenţiei de Mediu şi a observat că sub titlul de proiect menit să eficientizeze interacţiunea cu publicul, ANPM intenţionează să cheltuiască 8 milioane de euro pe hardware şi software, iar interfaţa cu publicul a site-urilor nu urmează să sufere nicio modificare. De fapt, singura îmbunătăţire adusă pentru cetăţean va consta în adăugarea pe site a unei secţiuni pentru facilitarea accesului operatorilor din domeniul plantelor şi îngrăşămintelor.

Şedinţa de dezbatere publică organizată în data de 5 noiembrie a avut loc la 21 de ore de la trimiterea invitaţiei de participare către asociaţia care solicitase timp de 3 luni această dezbatere. De asemenea, documentaţia incompletă publicată de Minister (lipsa studiului de fezabilitate, bugetul defalcat pe cheltuieli, raportul tehnic), documentaţie care a stat la baza elaborării Proiectului de Hotărâre nu a putut permite desfăşurarea unei dezbateri obiective. Din aceste considerente, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a solicitat completarea documentaţiei şi reorganizarea unei noi dezbateri.

"Suntem de părere că obiectivele proiectului trebuie să fie rescrise pentru a include îmbunătăţirea considerabilă a site-ului ANPM, unde să fie inclus clar ca un rezultat aşteptat acest nou site, care să corespundă cerinţelor de interactivitate, să fie actualizat permanent cu toate informaţiile de interes public conform legii, să permită participarea reală şi anunţată vizibil online a publicului pentru dezbaterile la care este chemat.

Astfel încât, unul dintre rezultatele palpabile ale proiectului să fie creşterea gradului de implicare a publicului în deciziile de mediu, precum şi creşterea gradului de informare a acestuia privind strategiile de protecţia mediului implementate de autorităţi. Cerinţele noastre ca reprezentanţi ai societăţii civile sunt aliniate întrutotul obligaţiilor asumate de însăşi administraţia publică din România, prin Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.", se precizează în comunicatul Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul.

Prin această Strategie, toate instituţiile publice şi-au asumat că vor livra publicului servicii electronice, sub o formă accesibilă şi intuitivă.

"În schimb, ANPM se asigură prin realizarea acestui proiect aşa cum este el în prezent, că va avea până în 2021 acelaşi site deloc transparent şi deloc intuitiv. Precizăm că orice proiect cu fonduri europene nu poate fi modificat timp de 5 ani, prin urmare acest proiect de modificare a serviciilor electronice pentru o mai bună interacţiune cu publicul nu mai permite accesarea altor fonduri pentru modificarea site-urilor ANPM mai devreme de 2021", a concluzionat Asociaţia Salvaţi Bucureştiul.