Aproape 800 de solicitări de 338 de mil. de euro pentru noi investiţii în agricultură din fonduri UE

Aproape 800 de solicitări de 338 de milioane de euro au fost depuse pentru noi investiţii în agricultură din fonduri UE

În cadrul celei mai recente sesiuni de primire a proiectelor de finanţare pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), au fost depuse 783 de solicitări de finanţare nerambursabilă în valoare de 338,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

Astfel, pentru „Modernizarea exploataţiilor agricole” au fost depuse 627 de cereri de finanţare în valoare nerambursabilă de 210,2 milioane de euro. Alte 156 de cereri de finanţare au fost depuse pentru Măsura 123, cereri a căror valoare nerambursabilă ajunge la 128 milioane de euro.

Aşadar, alocarea de 230 de milioane de euro aferentă acestei sesiuni, pentru cele două măsuri de finanţare, a fost depăşită cu 108 milioane de euro. În acest context, acordarea finanţării va fi decisă în urma selecţiei cererilor de finanţare în funcţie de punctajele obţinute de fiecare proiect în parte, pornind de la cel mai mare punctaj până la limita fondurilor alocate, respectiv 230 de milioane de euro.

Sesiunea pentru depunerea proiectelor în cadrul celor două măsuri de investiţii a fost deschisă între 26 noiembrie 2012 şi 1 martie 2013.

Cele mai multe cereri de finanţare conforme pentru Măsura 121 au fost depuse de solicitanţii din Regiunea 2 Sud – Est Constanţa. Aceştia au depus la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP, 129 de proiecte, în valoare nerambursabilă de aproximativ 36 de milioane de euro, fonduri nerambursabile. Regiunea 3 Sud urmează Regiunii Sud – Est, cu 112 de proiecte conforme depuse, prin care se solicită fonduri nerambursabile de 47 de milioane de euro. Pe locul trei, cu 97 de proiecte conforme depuse, cumulând o valoare nerambursabilă de 30,8 de milioane de euro, se află Regiunea 7 Centru.

Solicitanţii de fonduri europene nerambursabile propun prin proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 modernizarea sau înfiinţarea de ferme vegetale şi dotarea acestora cu utilaje şi maşini agricole, sau modernizarea şi înfiinţarea fermelor de curcani, găini ouătoare, suine, vaci, capre, gâşte sau viţei. Alte proiecte vizează achiziţionarea sistemelor de irigaţii, înfiinţarea serelor de legume, de căpşuni sau a ciupercăriilor şi a plantaţiilor de cătină, nuc, cireş, măr, prun, afin, viţă-de-vie sau coacăz.

Cei 150 de milioane de euro nerambursabili, alocaţi pentru această sesiune Măsurii 121, au fost defalcaţi pentru cele patru domenii prioritizate ale Măsurii. Astfel, sectorul vegetal a beneficiat de 48 de milioane de euro, iar cel de creştere al animalelor de 72 de milioane de euro. Pentru sectorul vegetal au fost depuse 392 de cereri de finanţare în valoare nerambursabilă de 73,4 de milioane de euro. Pentru sectorul animal au fost depuse 199 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 135 de milioane de euro.

Alte 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 838 de mii de euro, se încadrează la implementarea standardelor pentru lapte crud şi protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. Pentru acest sector au fost alocate 10 milioane de euro. Încă 34 de cereri au fost depuse de beneficiarii Măsurii 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, care au semnat decizia de finanţare şi aplică acum pentru modernizarea exploataţiilor agricole. Acestea au o valoare nerambursabilă de 533 mii de euro, alocarea financiară a acestui sector fiind de 20 de milioane de euro.

Pentru Măsura 123, un număr de 47 de proiecte conforme depuse, cu o valoare nerambursabilă de 39 de milioane de euro, a fost înregistrat în judeţele Regiunii 2 Sud – Est Constanţa.

Alte 35 de cereri de finanţare nerambursabilă au fost depuse în Regiunea 3 Sud Târgovişte, cumulând o valoare de 33 de milioane de euro. În Regiunile 5 Vest Timişoara, 6 Nord – Vest Satu – Mare şi 1 Nord – Est Iaşi au fost depuse câte 15 cereri de finanţare, cu valori nerambursabile ale proiectelor cuprinse între 10 milioane de euro, 11,8 de milioane de euro şi respectiv, 16 de milioane de euro.

Cei 156 de potenţiali beneficiari cu proiecte conforme depuse în cadrul Măsurii 123, în sesiunea din 26 noiembrie 2012 – 1 martie 2013, doresc să înfiinţeze cu fonduri europene nerambursabile depozite pentru cereale sau pentru legume şi fructe, fabrici de procesare legume şi fructe, de lactate, de procesare a cărnii, fabrici de sucuri sau conserve, centre de comercializare pentru ouă, unităţi de procesare a mierii sau a cătinii sau înfiinţarea depozitelor frigorifice.