Câteva cuvinte despre expresiile idiomatice chinezeşti

Idiomurile chinezeşti arată esenţa şi înţelepciunea istoriei chineze
Idiomurile chinezeşti arată esenţa şi înţelepciunea istoriei chineze (Child Yu / Epoch Times)

Expresiile idiomatice chinezeşti (Cheng Yu 成语) fac parte dintr-o moştenire nepreţuită, adânc înrădăcinată în cultura tradiţională. Ele contribuie la limba chineză, adăugând un plus de forţă semantică, de funcţii lingvistice şi de farmec limbii. Expresiile idiomatice chinezeşti reprezintă esenţa limbii, moştenirii culturale şi înţelepciunii omeneşti, precum şi universul istoriei chineze în miniatură.

Idiomatismul poate fi un cuvânt sau o expresie fixă şi poate avea şi sens figurat, dedus din uzul limbii, având un conţinut profund.

Există aproximativ 14.000 de expresii idiomatice incluse în Dicţionarul Idiomatic al lui Yongpei Song, publicat în anul 2000. Idiomatismele sunt mai mult sau mai puţin fixate prin intermediul uzului şi acceptate prin exersarea limbii în vorbirea curentă. Există unele dicţionare de expresii idiomatice care includ chiar şi fabule sau proverbe.

Cele mai vechi povestiri cu asemenea expresii au aparţinut perioadei Statelor Combatante (475-221 î.Hr.).

Expresiile idiomatice chinezeşti poartă o valenţă istorică şi multe aluzii literare. Este greu de găsit echivalentul acestor exprimări în limba engleză sau în alte limbi, fiindcă expresiile idiomatice chinezeşti implică un conţinut vast şi se pot înţelege mai bine prin analogii. Un exemplu în acest sens este expresia idiomatică: “高山流水”, Gao (înalt) Shan (munte) Liu (curgere) Shui (apă)” aparţinând lui Yu Boya and Zhong Ziqi.

Prin procesul istoric de cizelare a limbii şi de răspândire orală printre numeroşii vorbitori, fiecare exprimare chinezească idiomatică a devenit profundă, bogată în sensuri, precisă şi concisă, permiţând oamenilor să înveţe elemente proprii istoriei şi principiilor chinezeşti. Mai mult, aceste expresii descriu cu exactitate şi într-un mod activ perspectivele poporului chinez asupra vieţii, societăţii, precum şi asupra unor idei filosofice. De pildă, “明辨是非” Ming (cu claritate) Bian (a diferenţia) Shi (corect) Fei (greşit)” se referă la distingerea clară a binelui de rău.

Expresiile idiomatice chinezeşti reflectă caracteristicile culturii tradiţionale chinezeşti şi poartă în sine evoluţia culturii umaniste a Chinei pe parcursul mai multor mii de ani, permiţând moralităţii şi principiilor tradiţionale chinezeşti să prindă rădăcini profunde în mintea oamenilor.

Pentru cititorii noştri, am ales aproape 150 de povestiri cu expresii idiomatice dintre cele mai frecvent întâlnite. Fiecare articol cu astfel de expresii constă dintr-o povestire, din exemple de utilizare în vorbire şi din ilustraţii, pentru o mai bună înţelegere a expresiilor idiomatice.

Vă invităm să le citiţi pe toate, pe măsură ce le publicăm.