"Duşmanul de clasă”: o carte zguduitoare despre crimele regimului comunist din Basarabia

(Andrei Popescu / Epoch Times Romania)

Atâta timp cât cetăţeanul Republicii Moldova nu va conştientiza că nu vom trăi bine niciodată dacă nu ne va fi ruşine să te declari comunist..."

Oazu Nantoi

S-a scris oare suficient despre crimele comunismului? Plecând de la această reflecţie o nouă carte a vazut lumina tiparului în Moldova: "Duşmanul de clasă” Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956, scrisă de Igor Caşu.

Cartea a fost lansată de Centrul de studiere a Totalitarismului în februarie şi a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova.

Adresându-se celor prezenţi la lansare, autorul Igor Caşu nota: ,,Este, prin urmare, greşit să credem că nostalgicii regimului îşi vor schimba viziunile dacă vor citi o carte sau două despre crimele comise, în cazul nostru, de regimul comunist sovietic. O explicaţie a acestei stări de fapt poate fi găsită în mecanismele prin care se construieşte memoria colectivă şi individuală, ce tinde, s-a spus, să dea uitării, ceea ce a fost mai dificil şi mai complicat în viaţă. Memoria face o triere a ceea ce a fost în viaţa omului, şi cele mai neplăcute momente se şterg odată cu trecerea timpului.”

,,Această carte este adresată mai mult generaţiei tinere decât nostalgicilor din generaţia mai în vârstă. Tinerilor, în rândurile cărora asistăm astăzi, la 22 de ani de la colapsul URSS, la reproducerea nostalgiei faţă de regimul comunist sovietic, deşi majoritatea lor nu au avut experienţa de a trăi sub comunism sau erau prea mici ca să înţeleagă ceva.”

În prefaţa cărţii - ce a fost scrisă de Vladimir Tismăneanu - se menţionează: ,,Istoricul oferă un zguduitor tablou al unei represiuni obsesive. Prigonirea celor desemnaţi drept ,,inamici” (obiectivi sau subiectivi) era înscrisă în codul genetic al regimurilor comuniste. Ca politolog interesat de cauzele, dinamica şi consecinţele Marii Terori staliniste, am aflat lucruri revelatoare despre modalităţile specifice ale sociocidului în RASSM. La fel, nu poţi citi fără să fii şocat, paginile despre ororile din anii de după război.”

Istoria evenimentelor împletită cu istoria unor oameni

Fiind membru al Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, Igor Caşu a avut acces la dovezi necunoscute ale fostului NKVD/MGB/KGB al RSSM, păstrate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ale Ministerului de Interne, precum şi a arhivei fostului Institut al Istoriei Partidului de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei.

Acum, în carte, el relatează în detaliu istoria evenimentelor tragice cu referire la istoria unor oameni care au devenit victime ale regimului sovieto-comunist din Transnistria şi Basarabia.

Una dintre istoriile relatate de Caşu este cea a lui Isidor Sîrbu din Corjova, Dubăsari. Sîrbu, care a fost arestat de patru ori în perioada 1933-1940, de organele poliţiei politice sovietice OGPU (KGB), era un ţăran înstărit care a devenit, ca şi mulţi alţii, fără voie duşman de clasă şi a fost persecutat.

Este relevant că Isidor Sîrbu, născut în 1882 în Transnistria, satul Corjova lângă Dubăsari este bunicul după mamă (Pelaghia, fiica lui Isidor) al lui Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

Isidor Sîrbu a fost inclus pe lista de execuţie a NKVD-ului din 1941, dar s-a ascuns până la venirea armatei române şi până în 1944 a exercitat funcţia de primar în satul natal Corjova.

,,În 1944,odată cu revenirea Armatei Roşii, a plecat în România, împreună cu fiica sa Domnica. Soţia sa, Tatiana, şi ceilalţi copii au rămas la Corjova” relatează autorul. Cetăţeanul Vladimir Voronin a negat faptul că bunicul lui ar fi fost anticomunist, probabil pentru a-şi justifica comportamentul actual de conducător al PCRM".

De fapt, Vladimir Voronin în calitate de nepot al unei victime a regimului comunist din Moldova s-a detaşat de crimele comuniste din perioada sovietică, dar tot în stil comunist, schimbând puţin denumirea Partidului Comunist din Moldova (actualmente Partidul Comuniştilor din Republica Moldova).

În timpul represiunilor comuniste din URSS şi alte ţări, rudele victimelor comunismului au fost forţate să-şi ,,condamne ” părinţii executaţi pe nedrept. Acum consecinţele ,,culturii de partid” asupra gândirii umane îi fac pe urmaşii acestora să o facă benevol.

,,Operaţiunea romană” în RASSM, URSS şi alte forme de terorizare a populaţiei din Transnistria şi Basarabia

Regimul comunist sovietic considera un pericol pentru statul bolşevic apartenenţa la o etnie, în funcţie de conjunctura politică internă sau internaţională. În URSS au fost deportate şi persecutate pe motiv naţional multe etnii, inclusiv etnicii români (idiferent de faptul dacă se numeau moldoveni sau români.

,,În total, în perioada 1 octombrie 1936 - 1 iulie 1938, pentru spionaj în favoarea României au fost arestate în cadrul ,,operaţiunii române”, 6188 de persoane din RSS Ucraineană, dintre care 1501 erau etnici români (adică cetăţeni sau foşti cetăţeni ai României, inclusiv basarabeni). În acelaşi timp, numărul etnicilor români de pe întreg teritoriul URSS supuşi represiunilor se ridică la 8292 de persoane, dintre care 5439 condamnate la executare, iar 2863 primind diferite termene de detenţie, de regulă între 8 şi 10 ani” susţine Igor Caşu.

În opinia unui alt fost membru al Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, istoricul Veaceslav Stavilă, pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi au fost omorâte sau deportate în timpul ocupaţiei sovietice circa 300 de mii de persoane, adică 11,33% din populaţia RSSM. Din datele de arhivă menţionate de Igor Caşu, în decembrie 1940 populaţia totală a RSSM era constituită din 2.646.954 de persoane.

În urma cercetărilor efectuate, Veaceslav Stavilă a ajuns la concluzia că peste 173 de mii de persoane au murit prin înfometare în timpul ocupaţiei sovietice.

Cartea,,Duşmanul de clasă” Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldovenească,1924-1956, a văzut lumina tiparului la editura ,,Cartier” şi poate fi găsită în librăriile din Republica Moldova şi România.