Experţi din Moldova: Crearea Agenţiei Servicii Publice, o anvergură de tip sovietic

Guvernul RM a adoptat decizia de creare a Agenţiei Servicii Publice, care ar avea rolul de „ghişeu unic”. Experţii bănuiesc că s-ar urmări un alt scop decât cel declarat de autorităţi care ar putea aduce prejudicii statului.
Ştefan Sârbu
01.05.2017

alte articole

ÎS CRIS ”Registru” (europasscenter.wordpress.com)
Ştefan Sârbu
01.05.2017

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova propune constituirea Agenţiei Servicii Publice prin comasarea a cinci instituţii şi întreprinderi de stat prestatoare de servicii într-o singură entitate, care va avea rolul de „ghişeu unic” în prestarea serviciilor publice. Potrivit Guvernului se intenţionează demararea procesului de modernizare a serviciilor publice, optimizarea personalului, reducerea tarifelor pentru serviciile prestate şi sporirea eficienţei dialogului dintre autorităţi şi cetăţeni. Experţi de la Chişinău însă consideră că modificările propuse ar fi încă o reformă ambiţioasă, însă ”putredă la rădăcină”. Aducerea a cinci entităţi sub un singur acoperiş cu menţinerea lucrurilor în instituţiile vechi va întâmpina deficienţe majore, în condiţiile în care tradiţia gestionării patrimoniului public în ţara este preponderent negativă.

Astfel, la baza noii instituţii este Întreprinderea de Stat ”Centru Resurselor Informaţionale de Stat (ÎS CRIS) ”Registru”, care va fi reorganizată în Agenţia Servicii Publice şi se va subordona Guvernului RM. În noua entitate vor intra prin fuzionare patru instituţii de stat care prestau servicii publice de documentare şi licenţiere: Camera de Licenţiere din subordinea Ministerului Economiei, Camera Înregistrării de Stat, ÎS Cadastru şi Serviciul Stare Civilă din subordinea Ministerului Justiţiei.

Optimizări de personal de ochii lumii - în stil sovietic

Deşi autorii proiectului iniţiativei nici nu s-au străduit să facă o estimare a numărului angajaţilor Agenţiei nou create, unul dintre argumentele invocate de autorităţi privind comasarea celor cinci entităţi este optimizarea personalului. Numărul actual al angajaţilor din cele cinci întreprinderi şi instituţii de stat este de circa 4.000 de persoane. Cei mai mulţi sunt la ÎS CRIS ”Registru” – circa 2.000 şi la ÎS Cadastru – peste 1.140 de angajaţi. În opinia A. O. Centrul pentru Iniţiative Europene „EuroPass”, justificarea cu optimizarea este mai degrabă o acoperire pentru ochii lumii deoarece la ÎS CRIS ”Registru” în ultimii 6-7 ani numărul angajaţilor după aşa zisele optimizări revenea la nivelul vechi sau se majora.

”De exemplu în 2010 la Registru se numărau 2.157 de angajaţi, ca în 2011 să scadă la 2.011, iar în 2012 să crească la 2.072. La începutul anului 2014, Curtea de Conturi a RM constată într-un raport de audit că la ÎS CRIS ”Registru” munceau 1.936 de persoane, dar la finele anului la întreprindere deja erau atestaţi 2.061 de angajaţi”, menţionează experţii de la Centrul EuroPass, menţionând că cel puţin din punct de vedere economic, ar fi fost raţională organizarea unui audit complex al ÎS CRIS ”Registru”, înainte de a anunţa această instituţie drept fundament al reformării acordării de servicii publice.

Experţii atenţionează că hotărârea Guvernului privind constituirea Agenţiei Servicii Publice are o anvergură de tip sovietic, în baza principiului – cât mai masiv, cât mai rapid, cât mai netransparent. Această afirmaţie este susţinută de ideea Executivului R. Moldova de a lăsa fără remunerare Consiliul de Administrare a Agenţiei.

O Agenţie fără conceptul de „ghişeu unic”

Centrul Analitic Independent Expert-Grup susţine că „până la reformarea entităţilor prestatoare de servicii publice şi implementarea conceptului de ”ghişeu unic” este necesară elaborarea unei propuneri de politici publice şi analiza opţiunilor de reformă pentru a formula decizii bazate pe evidenţe”. Totodată afirma că elaborarea mecanismului de ”ghişeu unic” în accepţiunea reformei serviciilor publice ar trebui elaborat, pilotat şi introdus plenar printr-un proces distinct, cu implicarea utilizatorilor de servicii publice, reieşind din necesităţile şi aşteptările acestora, precum şi în conformitate cu prevederile Directivelor UE.

ÎS CRIS ”Registru”posibilul gropar al reformei

Potrivit Centrului EuroPass, procesul decizional, activitatea operaţională, cât şi procesul de achiziţii rămân o mare enigmă pentru publicul larg din R. Moldova. Numeroase şi evidente sunt constatările instituţiilor abilitate cu verificarea respectării cheltuirii banului public (Inspecţia Financiară, Curtea de Conturi), care arată expres că ÎS CRIS ”Registru” este o instituţie gestionată defectuos, cu încălcări evidente de management financiar, cu abateri de disciplină financiară (cheltuieli neargumentate pentru sponsorizări, alimentaţie, bază de odihnă ş.a.). ”Pe partea activităţii operaţionale, ÎS CRIS ”Registru” nu s-a remarcat prin eforturi de sporire a profitului, în condiţiile în care o creştere a veniturilor cu peste 150 milioane de lei (2012/2013) a antrenat chiar o diminuare a profitului cu un milion de lei (2014).”

Atribuţiile statului cedate unei mega întreprinderi

Temerea că Guvernul R. Moldova urmăreşte un alt scop decât cel declarat este confirmată şi de concluzia expusă pe marginea subiectului de către fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţă, în prezent expert la Transparency International Moldova.

„Nu este recomandat ca o întreprindere de stat să preia funcţii şi atribuţii ale statului, cu atât mai mult cu perspectiva de a fi transformată în societate pe acţiuni şi a trece în spaţiul privat. […] În ghidajul acestei creaturi este interesul unor grupuri care încearcă să centralizeze mai multe baze de informaţii, inclusiv Camera de Licenţiere. În competenţa ÎS CRIS ”Registru” deja se află Registrul populaţiei, Registrul unităţilor de transport. Mai dăm acolo şi Camera Înregistrării de Stat, Camera de Licenţiere şi Serviciul Stare Civilă şi se creează o mega-entitate de atribuţii ale statului delegate către o întreprindere de stat”.

În opinia lui Negruţă, în condiţiile în care achiziţiile la întreprinderile de stat nu se fac conform normelor legale, vor fi găsite active care vor fi vândute prin proceduri netransparente, sub pretextul că nu sunt folosite in procesul de producere a noii companii.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor