Exploatările cu cianuri din Apuseni aduse în atenţia Guvernului. MiningWatch cere acţiuni

Reprezentanţii Mining Watch România au adresat, vineri, o scrisoare deschisă ministrului Mediului şi şi noului premier, solicitând reevaluarea impactului de mediu pentru proiectele miniere deţinute de compania Eldorado Gold pe o suprafaţă de suprafaţă însumând 4 865 de hectare în zona Munţilor Apuseni.
Platforma minieră de la Certej. (captură.)
Loredana Diacu
27.11.2015

În scrisoarea trimisă spre ştiinţă şi reprezentanţei Comisiei Europene în România, reprezentanţii Mining Watch atrag atenţia că exploatările celor de la Deva Gold ar da startul mineritului cu cianuri la noi în ţară.

Eldorado Gold a avizat la Certej, pentru început, doar o mică parte a unui proiect minier cu cianuri, de două ori suprafaţa celui de la Roşia Montană. Anul trecut, Eldorado a început deja extinderea proiectului către Băiţa Crăciuneşti. Urmează Certej Nord, Troiţa Piţiguş şi Mires.

Potrivit Roxanei Pencea de la Mining Watch România, spre deosebire de Roşia Montană, compania minieră care conduce ostilităţile la Certej prezintă proiectul pe mici bucăţele şi îl extinde încetul cu încetul. Finalmente, dacă planurile celor de la Deva Gold se realizează, în viitor, în Munţii Apuseni vor fi 7 cariere deschise, un proiect de mare anvergură, care pune Roşia Montană în umbră din punct de vedere al dimensiunii. Exploatările miniere vor implica utilizarea a 26.448 de tone de cianură de sodiu pe o perioadă de 16 ani.

Redăm scrisoarea remisă redacţiei Epoch Times de Mining Watch:

"Stimată doamnă Cristina Paşca Palmer,

Reţeaua Mining Watch România, prin membrii săi, vă aduce la cunoştinţă situaţia de neconformitate a evaluării de mediu pentru proiectul minier din Comuna Certej cu legislaţia relevantă, de origine comunitară şi vă solicită să acţionaţi pentru remedierea acestei situaţii, dispunând evaluarea impactului cumulat de mediu al tuturor proiectelor miniere deţinute de compania Eldorado Gold în aceeaşi zonă a Munţilor Apuseni, preconizate a funcţiona simultan.

În argumentarea acestei solicitări, vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

1. Mina de aur de la Certej ar fi prima exploatare auriferă cu cianuri deschisă în România. Proiectul minier este deţinut de Eldorado Gold prin subsidiara Deva Gold şi se află în etapa de construcţie a minei. Amprenta proiectului este de 456,2 ha, suprafaţă acoperită în prezent de păduri, pajişti, terenuri arabile şi zone rezidenţiale. O mare parte a proiectului este localizată în situl Natura 2000 - ROSPA 0132 Munţii Metaliferi. Mina, cu o producţie anuală estimată de 3 milioane tone, prevede tăierea a 187 ha de păduri pentru a amplasa două cariere deschise şi două iazuri de decantare. Iazurile de decantare, având baraje din aroncamente de 169 m şi, respectiv, de 70 m înălţime sunt un motiv suplimentar de îngrijorare deoarece vor fi amplasate în imediata vecinătate a mai multor sate dens populate: Hondol, Bocşa Mică şi Certej.

2. În imediata vecinătate a proiectului minier Certej, Eldorado Gold deţine alte patru perimetre miniere: Băiţa-Crăciuneşti, Certej Nord, Troiţa Piţiguş şi Mireş. Din punct de vedere topografic, toate aceste perimetre sunt perfect învecinate, aşa cum rezultă din harta perimetrelor, iar suprafaţa lor cumulată de 4 865 de hectare o depăşeşte de două ori pe cea a concesiunii Roşia Montană în suprafaţă totală de 2 388 de hectare. Din chiar datele tehnice furnizate de compania Eldorado Gold, cele patru perimetre adiacente nu sunt destinate a deveni proiecte miniere distincte, ci în fapt etape de extindere a proiectului minier iniţial de la Certej, prin accesarea de noi porţiuni de zăcământ, dar folosind aceeaşi infrastructură tehnologică (uzină de procesare, iazuri de decantare etc.).

3. Cu toate acestea, proiectul minier cu cianuri de la Certej a primit acordul de mediu nr. 8 din 5.07.2012, revizuit la data de 28.11.2013 de către Agenţia de Protecţie a Mediului Hunedoara fără să se fi realizat o evaluare cumulată a impactului asupra mediului a tuturor etapelor sale de exploatare sus-arătate. Dimpotrivă, titularul de proiect a fragmentat cu bună-ştiinţă evaluarea impactului asupra mediului. În prezent sunt parcurse proceduri distincte de evaluare pentru fiecare etapă de exploatare în parte şi aceasta fără niciun fel de solicitare legală din partea autorităţii de mediu competente de a evalua impactul cumulat al tuturor etapelor de exploatare ale proiectul minier.

4. În sprijinul afirmaţiei anterioare stă faptul că, la câteva luni de la obţinerea acordului de mediu revizuit pentru perimetrul minier Certej, aceeaşi companie Eldorado Gold, prin subsidiara sa European Goldfields Deva SRL, a depus solicitarea de obţinere a acordului de mediu pentru mina de la Băiţa Crăciuneşti, zăcământul Teascu. Or, din chiar Memoriul tehnic de prezentare pentru Băiţa Crăciuneşti reiese că pentru perimetrele Certej şi Băiţa-Crăciuneşti compania Eldorado Gold va folosi aceeaşi uzină de procesare, aceleaşi iazuri de decantare şi aceeaşi reţea de drumuri de acces.

5. În lumina acestor date, nu putem decât să concluzionăm că Eldorado Gold, având concursul autorităţilor de mediu care au avizat proiectul minier de la Certej, a fragmentat în mod nefiresc evaluarea de mediu pentru acest proiect şi prin aceasta a evitat o evaluare de ansamblu a impactului asupra mediului pentru toate etapele de execuţie ale proiectului. La emiterea acordului de mediu pentru proiectul Certej s-au eludat astfel dispoziţiile Ordinului 135/2010 al Ministrului Mediului şi pădurilor, art. 5 care impune ca în situaţia în care o investiţie se realizează etapizat sau se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului să se realizeze pentru întreaga investiţie.

6. Nu este mai puţin adevărat faptul că prin evaluarea scindată a impactului asupra mediului a unei exploatări miniere care însumează 4 865 ha Eldorado Gold a eludat şi competenţa Ministerului Mediului în evaluarea impactului de mediu şi emiterea acordurilor de mediu pentru proiecte miniere.

7. Asemenea proceduri de evaluare a impactului asupra mediului fragmentate în mod artificial au făcut obiectul unor atenţionări din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care a apreciat că obiectivul Directivei europene privind evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi atins decât printr-o evaluare cumulată a proiectelor dintr-o zonă şi nu prin evaluarea separată a fiecăruia.

Vă solicităm, dna ministru, remedierea de urgenţă a acestei stări de fapt şi reevaluarea impactului de mediu pentru proiectul unitar de exploatare a minereului auro-argentifer de la Certej deţinut de Eldorado Gold, de această dată ţinând cont de toate etapele de realizare a proiectului şi cu respectarea competenţei de avizare a Ministerului Mediului pentru proiectele miniere."

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor