„Fără hidrocentrale în parcuri naţionale!” Defileul Jiului în pericol (Petiţie)

Proiectul a două hidrocentrale ce urmează să fie construite în Defileul Jiului- arie protejată, cu un specific unic în Europa prin diversitate, păduri virgine şi abundenţă biologică - este în contradicţie cu legislaţia naţională de mediu, iar impactul distructiv al acestor amenajări constituie un ecocid, susţin iniţiatorii Petiţiei „Fără hidrocentrale în parcuri naţionale! Salvează Defileul Jiului”.
Râul Jiu
Râul Jiu (greatnews.ro)

O petiţie adresată care atrage atenţia asupra unui posibil dezastru ecologic şi care cere investigarea abuzului comis de S.C. Hidroelectrica S.A, prin administratorul ei juridic, Remus Borza (condamnat definitiv la un an închisoare cu suspendare), a fost lansată în mediul online, de către Societatea Efectul Fluture.

Iată textul integral al Petiţiei.

„Parcurile naţionale reprezintă principalul cadru de conservare a patrimoniului natural al unei ţări şi, în contextul distrugerii lor, se anulează dreptul constituţional la un mediu înconjurător echilibrat ecologic.

Cu toate acestea, Hidroelectrica S.A., societate comercială cu capital de stat aflată în insolvenţă, continuă să investească 77 milioane de euro în amenajarea hidroenergetică a râului Jiu. Obiectul de investiţii “Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti” presupune devierea în tunel de aducţiune a ultimului râu mare de munte din Carpaţii Româneşti care mai curge liber (şi degradarea ca într-un joc de domino a ecosistemelor adiacente) alături de distrugerea a 58 de hectare, încălcând astfel dreptul constituţional al cetăţenilor la un mediu înconjurător echilibrat ecologic.

Defileul Jiului este şi sit Natura 2000, parte a reţelei europene de arii naturale protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar. Activităţile care pot genera poluare sau deteriorarea habitatelor precum şi perturbarea speciilor sunt strict interzise în baza OUG 57/2007. De asemenea, conform Ordonanţei, “în perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional, activităţi ce vor fi reglementate prin planul de management.” Hidrocentralele sub nici o formă nu pot fi încadrate ca reprezentând activităţi tradiţionale.

Defileul Jiului păstrează încă păduri virgine, dispărute în restul Europei, cu o diversitatea şi abundenţă biologică specifică. De asemenea, este unul dintre principalele culoare transbalcanice de migraţie a păsărilor. În Coridorul Jiului au fost identificate 135 (33 %) din cele 406 specii avifaunistice semnalate în România, din care 114 (84 %) protejate prin legi române şi comunitare.
Ştim că astfel de argumente ecologice nu rezonează cu interesele administratorului juridic al Hidroelectrica S.A., domnul Remus Adrian Borza, însă ştim şi de condamnarea definitivă la un an închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese. Nu suntem de acord ca astfel de persoane să aibă puterea decizională asupra mediului înconjurător, mediu care aparţine comunităţii, nu intereselor unei companii.

Experienţa a demonstrat că actualele sisteme de sanc­ţionare nu au fost suficiente pentru a garanta respectarea în totalitate a legislaţiei privind protecţia mediului. O astfel de respectare poate şi ar trebui să fie consolidată prin prevederea şi aplicarea de sancţiuni penale, care demonstrează o dezaprobare socială de natură diferită din punct de vedere calitativ în comparaţie cu sancţiunile administrative sau cu un mecanism de compensare întemeiat pe dreptul civil”.

Petiţia, care este adresată Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi care a strâns peste 3300 de semnături (peste cele 3000 propuse), solicită investigarea abuzului.

„În conformitate cu Directiva 2008/99/CE şi OUG 57/2007 rog să vă sesizaţi privind anchetarea infracţiunilor comise în Defileul Jiului. Jiul a rămas ultimul râu mare de munte din ţară care nu este distrus de barajele şi aducţiunile amenajărilor hidroenergetice din portofoliul Hidroelectrica.

Proiectul celor două hidrocentrale ce urmează a fi construite, Dumitra şi Bumbeşti, vine total în contradicţie cu legislaţia naţională de mediu precum şi Directiva Habitate şi Directiva Cadru privind Apa. Impactul cumulativ al acestor amenajări ar constitui un ecocid.

Prin urmare, vă solicit următoarele:

1. Verificarea corectitudinii aplicării prevederilor art. 28 alin. (1) din OUG 57/2007 (prin care se interzice poluarea sau distrugerea habitatelor)

2. Investigarea abuzului în serviciu comis de Remus Adrian Borza, administrator judiciar al Hidroelectica S.A.

Societatea civilă este preocupată de creşterea numărului de infracţiuni împotriva mediului şi de efectele acestora. Astfel de infracţiuni reprezintă o ameninţare şi necesită prin urmare un răspuns adecvat”.

Petiţia se poate semna aici