Primarul Sorin Oprescu, trimis în judecată pentru corupţie

Primarul General al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost trimis în judecată, vineri, într-un dosar de corupţie în care este vizat de acuzaţii grele.
Andrei Pricopie
20.11.2015

alte articole

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu. (ANDREI PUNGOVSCHI / AFP / GettyImages)
Andrei Pricopie
20.11.2015

Alături de edilul acuzat de luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat vor merge în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti încă alţi opt inculpaţi, parte dintre aceştia fiind funcţionari publici.

Procurorii DNA îşi prezintă cazul

"Inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul Municipiului Bucureşti, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-a condus inculpatul Oprescu Sorin Mircea.

Iniţial, structura grupului era simplă şi perfect adaptată scopului urmărit, presupunând doar un lider (directorul instituţiei publice cu rol de autoritate contractantă, calitate în care dispunea de influenţa necesară determinării câştigătorului unei proceduri de achiziţii publice, dar şi dreptul de a semna acordurile cadru şi contractele), conducători de societăţi private care doreau să execute lucrări, precum şi o sumă de apropiaţi ai liderului care să-l ajute, prin documente fictive şi societăţi fără activitate, să obţină în numerar, într-o formă aparent legală, mita plătită de contractorii privaţi.

Pe măsură ce alte persoane, sesizând activitatea grupului, au aderat la acesta în vederea obţinerii unor foloase materiale, în paralel cu demersurile liderului în vederea extinderii activităţii pentru mărirea mitei, structura şi funcţionalitatea grupului au suferit modificări, culminând la finalul anului 2013 cu instalarea unui nou lider (şeful autorităţii publice locale executive), crearea unui eşalon de „secunzi” ai săi (o persoană de încredere şi fostul lider), dar şi a unui palier mai larg al factorilor de decizie necesari din alte instituţii.

În acelaşi context, în cursul anului 2014, inculpatul Oprescu Sorin Mircea a desemnat la conducerea Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului pe inculpaţii Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela şi Şupeală Florin, persoane obediente faţă de inculpatul Popa Bogdan Cornel, numit şi el la conducerea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi a impus introducerea în grup a inculpatului Stanca Cristian.

Acesta din urmă a fost angajat şi promovat la A.C.C.U. la insistenţele primarului municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii unui control mai ridicat asupra deciziilor inculpatului Popa Bogdan Cornel.

În acest sens inculpatul Oprescu Sorin Mircea, folosindu-se de atribuţiile de Primar al Municipiului Bucureşti, a impus funcţionarilor competenţi din cadrul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi Direcţia de Resurse Umane din subordinea sa, angajarea inculpatului Stanca Cristian, aprobând personal crearea unui post de referent în cadrul instituţiei şi, ulterior, transformarea acestui post într-unul de inspector de specialitate, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la transformarea posturilor, în folosul aceluiaşi inculpat.

La data de 05 septembrie 2015, inculpatul Oprescu Sorin Mircea în calitate de Primar al Municipiului Bucureşti, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpaţii Popa Bogdan Cornel şi Stanca Cristian, a primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinşi în mod necuvenit de cei doi de la administratorii unei societăţi comerciale (denunţători în cauză), în legătură cu un contract de execuţii lucrări în cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului.

Prin această conduită, Primarul Municipiului Bucureşti nu a făcut altceva decât să “ valideze” activitatea infracţională desfăşurată de inculpaţii Stanca Cristian şi Popa Bogdan Cornel, dar şi menţinerea acestuia din urmă în funcţia de director al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, cu luarea în considerare a posibilităţii numirii sale ca director la A.L.P.A.B., deşi ştia că acesta comite infracţiuni de corupţie.

La aceeaşi dată, inculpatul Oprescu Sorin Mircea, după primirea celor 25.000 euro de la inculpatul Popa Bogdan Cornel, în scopul disimulării originii ilicite a acestei sume, a remis unei alte persoane suma de 11.000 euro pentru a-şi achita o obligaţie contractuală.

În perioada 2013-2014, inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului şi în legătură cu încheierea a două acorduri cadru, a pretins şi primit sume totalizând de 2.798.941,61 lei de la administratorii unei societăţii comerciale (denunţători în cauză), prin intermediul unor persoane şi firme controlate de el prin inculpaţii Albu Romeo si Bengalici Claudiu, respectiv controlate de Niţă Ion, susţinând că prin influenţa pe care o are asupra inculpaţilor Oprescu Sorin Mircea şi Constantinescu Mircea-Octavian, materializată prin faptul că aceştia din urmă ar dori mită, îi va determina:

- să dispună virarea cu prioritate a sumelor necesare către instituţia respectivă pentru a se putea achita lucrările executate de societatea martorilor denunţători,

- să fie de acord cu executarea lucrărilor pentru beneficiarul C.C.P.B.P.B., aflat în subordinea lui, de către societatea denunţătoare,

- să prindă în bugetul C.C.P.B.P.B., aferent anului 2014, suma necesară pentru execuţia unor lucrări.

În perioada mai-august 2015, în acelaşi context, inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, împreună cu inculpatul Stanca Cristian, a pretins de la aceiaşi martori denunţători, prin intermediari, suma 60.000 euro, ca mită pentru inculpatul Oprescu Sorin Mircea.

În perioada 2013 – 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului şi ulterior al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, a pretins şi primit, personal sau prin intermediari, de la aceiaşi oameni de afaceri suma totală de 10.442.834,62 lei, pentru: a facilita câştigarea contractului de către societatea denunţătoare, a vorbi cu angajaţii din subordine să accepte documentaţia de atribuire propusă de denunţători, să o şi aprobe personal, precum şi să aprobe şi dispună efectuarea plăţii facturilor emise de societatea denunţătoare foarte repede faţă de momentul facturării.

De asemenea, pentru aceiaşi bani, inculpatul Popa Bogdan Cornel a promis denunţătorilor că va facilita încheierea unui acord cadru cu societatea oamenilor de afaceri urmând ca, în calitatea sa simultană de persoană care controla o firmă prin intermediul inculpatului Bengalici Claudiu, să subcontracteze în întregime către societatea denunţătoare execuţia lucrărilor, să vorbească cu angajaţii din subordine să accepte documentaţia de atribuire propusă de denunţători şi să o aprobe personal.

În perioada mai-august 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, împreună cu inculpatul Stanca Cristian a pretins, prin intermediari, de la aceiaşi denunţători suma de 852.626,5 lei, din care au primit suma de 5.000 euro, pentru a fi de acord să vireze din patrimoniu A.C.C.U. în cel al C.C.P.B.P.B. sumele necesare, pentru ca aceasta din urmă sa achite, contravaloarea lucrărilor executate de societatea denunţătoare, în temeiul unui contract de prestări servicii.

În perioada mai-iulie 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel a promis inculpaţilor Şupeală Florin şi Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela, în numele denunţătorilor, suma de 70.000 euro mită, lucru cu care aceştia au fost de acord, pentru ca instituţia pe care o reprezentau să încheie şi să deruleze un contract de prestări servicii cu societatea administrată de către aceeaşi oameni de afaceri.

În luna august 2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel a pretins şi a primit de la denunţători prin intermediul inculpatului Albu Romeo suma de 7.000 euro, pentru a-i remite inculpatului Constantinescu Octavian Mircea, director economic în cadrul aparatului Primarului Municipiului Bucureşti.

În ziua următoare, inculpatul Popa Bogdan Cornel i-a remis inculpatului Constantinescu Octavian Mircea suma de 4.000 euro, deoarece acesta din urmă a fost de acord să dispună virarea cu prioritate a sumelor necesare către C.C.P.B.P.B., pentru a se putea achita lucrările executate de societatea denunţătoare.

În perioada 2013-2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, prin intermediul inculpaţilor Albu Romeo, Niţă Ion şi Bengalici Claudiu au disimulat adevărata natură a provenienţei mai multor sume de bani primite cu titlu de mită şi preţ al influenţei de la martorii denunţători:

- prin crearea aparenţei că între societatea denunţătoare şi firmele administrate de ultimii trei au existat relaţii contractuale,

- prin solicitarea ca societatea denunţătoare să-i achite o sumă de bani prin achiziţia de produse şi materiale, în vederea amenajării restaurantului la care este asociată o rudă de-a inculpatului Popa Bogdan Cornel,

- prin subcontractarea către societatea denunţătoare de la una dintre firmele controlate de inculpatul Popa Bogdan Cornel a unor lucrări la o valoare net inferioară celei existente în documentele încheiate între aceasta din urmă şi instituţia publică condusă de inculpat, creându-se astfel aparenţa că, diferenţa de valoare reprezintă valoarea profitului şi nicidecum mita şi preţul influenţei.

În perioada 24.10.2014-07.05.2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director la Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, a semnat mai multe acte adiţionale, toate încheiate între instituţia pe care o reprezenta şi firma pe care o controla prin inculpatul Bengalici Claudiu, prin care valoarea contractelor subsecvente a depăşit valoarea maximă a acordului cadru menţionat.

Prin această activitate inculpatul Popa Bogdan Cornel a obţinut personal, ca persoană care controla firma respectivă, un folos material de 612.521,44 lei.

În perioada ianuarie 2013 - 23 august 2015, deşi ocupa o funcţie de conducere în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, inculpatul Popa Bogdan Cornel a condus activitatea mai multor firme pe care le controla şi care au derulat contracte cu instituţiile pe care le conducea."

Sechestru pe bunurile inculpaţilor

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile (apartamente, case şi terenuri) deţinute în proprietate sau în coproprietate, precum şi asupra bunurilor mobile (autoturisme, ceasuri scumpe etc.) şi mai multor sume de bani descoperite cu ocazia percheziţiilor sau în diferite conturi bancare ale inculpaţilor Constantinescu Mircea Octavian, Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela, Şupeală Florin, Albu Romeo, Bengalici Claudiu şi Niţă Ion.

Totodată, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra sumelor de bani (102.400 lei şi 9.500 euro) descoperite cu ocazia percheziţiei, precum şi asupra a trei bunuri imobile (case) deţinute în proprietate sau în coproprietate de către Oprescu Sorin Mircea.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de menţinere a măsurilor preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor