Războiul Firea–Nicuşor Dan, faza pe plângeri penale. Pesedista îi cere 100.000 euro daune morale contracandidatului său

Nicuşor Dan şi Gabriela Firea
Nicuşor Dan şi Gabriela Firea (Facebook)

Primarul General, Gabriela Firea, a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă că a depus plângere penală împotriva lui Nicuşor Dan, acuzându-l pe contracandidatul său că ar fi făcut „afirmaţii false şi calomnioase în legătură cu Parcul Verdi”. Demersul vine în contextul în care rivalul pesedistei la fotoliul de primar a afirmat, printre alte acuzaţii de corupţie, că „un consilier personal al primarului PSD, i-a dat socrului lui, o jumătate de milion de euro din Parcul Verdi”. Merită menţionat că, marţi, Nicuşor Dan a declarat, într-o conferinţă de presă, că o va da în judecată pe Gabriela Firea pentru calomnie, după ce aceasta l-a acuzat că ar fi primit “donaţii” pentru a ajuta oameni de afaceri.

“Este ridicol că această Dragnea a Bucureştiului, primarul PSD actual, să mă acuze pe mine de corupţie. În campania aceasta, am venit şi am vorbit de corupţia adevărată, de corupţia de sute de milioane de euro, am vorbit de Parcul Verdi – unde s-a plătit de 10 ori mai mult şi prejudiciul este de 45 de milioane de euro. Am vorbit de Parcul Verdi unde, un consilier personal al primarului PSD, i-a dat socrului lui, o jumătate de milion de euro din Parcul Verdi. Am vorbit de licitaţia ciudată, ca să nu spun altfel, pentru cele 100 de tramvaie în care, Primăria Capitalei, a favorizat o firmă turcească în detrimentul unui firme româneşti. Am vorbit de 400 de hectare de spaţiu verde, care prin PUZ-uri de sector, devin construibile şi, în felul acesta, fiecare proprietate, fiecare metru pătrat de spaţiu verde câştigă 900 de euro, înmulţiţi asta cu 400 de hectare. Aceasta este corupţie adevărată, de sute de milioane de euro şi asta deranjează şi de aici reacţia disperată a PSD şi a prietenilor săi”, a afirmat Nicuşor Dan.

În replică, Gabriela Firea susţine că „aşa-zisele dezvăluiri bombă sunt doar minciuni” şi îi cere lui Nicuşor Dan daune morale în valoare de 100.000 euro.

„Vă dau doar un singur exemplu: consilierul despre care afirma că ar fi avut beneficii personale în urma achiziţiei Parcului Verdi este în prezent subsecretar de Stat la MDRAP, deci în Guvernul PNL! În plus, la momentul achiziţiei de către Primăria Municipiului Bucureşti a terenurilor care compun Parcul Verdi, acesta NU mai lucra la Primăria Capitalei!", susţine primăriţa pesedistă în comunicatul de presă.

Firea anunţă că prin plângerea formulată solicită „constatarea încălcării dreptului la imagine a Primarului General, daune morale în cuantum de 100.000 Euro, sumă ce va fi destinată unor proiecte sociale şi obligarea de a publica scuze publice prin intermediul mijloacelor mass media – presa scrisă şi televiziune”, afirmă primarul capitalei.

Firea susţine că parcul în discuţie a fost „achiziţionat la cererea bucureştenilor, au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca care au dorit amenajarea parcului Verdi ca zonă de agrement şi spaţii de joacă”.

„Achiziţia s-a făcut în conformitate cu prevederile legii, în deplină transparenţă cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public şi cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL şi USR! Hotărârile de Consiliu s-au dovedit temeinice şi legale, acest lucru fiind demonstrat şi de faptul că instanţa a respins acţiunea prefectului municipiului Bucureşti care atacase una dintre hotărâri. Valoarea de achiziţie pentru cele 7 terenuri a fost de la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare realizat pentru PMB. De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă doar 57% din valoarea estimată şi solicitată iniţial de proprietari, adică 87,475 milioane euro”, se precizează în comunicat.

Mai mult, sursa citată susţine că „proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dăduseră în judecată Primăria Capitalei, în anul 2015, pentru lipsa de folosinţă a proprietăţilor, iar instanţa a decis că aceştia trebuie despăgubiţi, deci Primăria Capitalei trebuia să plătească”.

„Ca urmare, prin achiziţia acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contră, s-a rezolvat o situaţie litigioasă cu costuri mai mici”, conchide primarul pesedist care prezintă şi un scurt istoric pe care vi-l redăm în continuare.

„Scurt istoric

Proprietarii parcelelor ce compun Parcul Verdi au dobândit imobilele în perioada 1998-2002 prin restituire în natură, fie pe bază de dispoziţii de primar, fie prin hotărâri judecătoreşti.

Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti terenurile au fost încadrate în zona spaţiilor verzi – V1A, fiind declarate o zonă de spaţiu verde public cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate publice).

În anul 2015, o parte dintre aceşti proprietari au chemat în judecată Municipiul Bucureşti şi au solicitat despăgubiri reprezentând lipsa de folosinţa a imobilelor care deşi se aflau în proprietatea lor privată, cu categoria de folosinţă în cartea funciară de curţi-construcţii, conform PUG erau zone verzi şi nu puteau fi exploatate în vreun fel de către proprietari.

În 2016, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de chemare în judecată şi a obligat Municipiul Bucureşti la plata unor despăgubiri "pentru perioada noiembrie 2011-ianuarie 2015";

Împotriva acestei hotărâri, ambele părţi au formulat apel.

Pentru că au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca, în sensul amenajării Parcului Verdi şi având în vedere obligaţiile privind spaţiile verzi ce revin autorităţilor publice locale, Primarul General al Municipiului Bucureşti a emis Dispoziţia nr. 901/13.07.2017 prin care a înfiinţat Comisia municipală pentru analiza şi identificarea soluţiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului Bucureşti a terenurilor retrocedate şi amenajate ca spaţii verzi sau locuri de joacă pentru copii.

Din Comisie făceau parte reprezentanţi ai Direcţiilor Economice, Urbanism, Mediu, Juridic, Contracte, Patrimoniu, Investiţii, Cabinet Primar.

În cadrul şedinţelor Comisiei, s-au analizat diverse propuneri privind imobile pentru a fi achiziţionate, printre care şi cele care compun ceea ce poartă denumirea de 'Parcul Verdi'.

Comisia a propus:

-întocmirea unui raport de evaluare care să stea la baza negocierii cu proprietarii.

Întocmirea unui proiect de hotărâre privind DEMARAREA procedurilor de achiziţie pentru terenurile din Parcul Verdi.

Aşa cum se poate constata, toate informaţiile menţionate mai sus au fost prezentate şi publicate în expunerea de motive şi referatul de specialitate ale HCGMB nr. 315/2018, făcute publice la momentul adoptării HCGMB.

În cererile trimise Municipiului Bucureşti de către proprietari ai terenurilor, s-a precizat că, în cazul în care se va ajunge la o înţelegere cu Municipiul Bucureşti, pentru achiziţionarea terenului ce face obiectul sentinţei, aceştia sunt dispuşi să renunţe la sumele datorate de Municipiul Bucureşti pentru lipsa de folosinţă.

În acest sens, a fost adoptată HCGMB nr. 315/14.06.2018 privind demararea procedurilor de achiziţie a 7 terenuri în suprafaţă totală de 45,611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 - 'Parc Verdi'.

Hotărârea, care genera o aprobare prealabilă acordată de către CGMB pentru continuarea demersurilor efective de achiziţie, a fost votată aproape în unanimitate de consilierii generali, inclusiv PNL şi USR.

Hotărârea prevede:

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie a 7 terenuri în suprafaţă totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi".

Art.2 Achiziţionarea terenurilor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre nu a fost atacată, iar în urma ei, lucrările Comisiei au continuat, demarând PROCEDURA DE ACHIZITIONARE EFECTIVĂ a terenurilor, cu evaluarea lor prealabilă în vederea stabilirii preţului.

De altfel, articolul 2 este foarte clar şi stabileşte că achiziţionarea efectivă va fi aprobată de CGMB.

După aprobarea acestei HCGMB, în luna iunie 2018, a intervenit o modificare legislativă importantă, respectiv a fost adoptată Legea nr. 233/2018, în august 2018, prin care s-a modificat Legea nr. 255/2010 în sensul că permite exproprierea şi pentru zone verzi necesare amenajării de parcuri, conform Legii nr. 24/2007.

Subliniem faptul că, la momentul demarării proiectelor de achiziţionare de spaţii verzi şi respectiv înfiinţării comisiei, legea 255/2010 nu prevedea investiţii pentru achiziţionarea şi amenajarea de spaţii verzi.

Ca atare, la momentul demarării procedurii de achiziţie a terenurilor de către municipalitate – iunie 2018, procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010 nu era aplicabilă obiectivelor de amenajare spaţii verzi.

DAR

Deşi s-a apreciat că nu se aplică modificările acestea procedurii de achiziţie demarate în iunie 2018, pentru a asigura deplina transparenţă şi cheltuirea eficientă, corectă şi legală a banilor publici

COMISIA A DECIS că este oportună efectuarea evaluării conform procedurii din Legea nr. 255/2010 (art. 11, alin. (8) din această lege), iar aceasta impune ca suma minimă pentru despăgubire să fie cea din expertizele efectuate de Camera Notarilor Publici - în cazul nostru 1310 EUR/mp, respectiv 1074 EUR/mp,

Ca atare, s-a aprobat achiziţionarea imobilelor la preţul calculat potrivit Legii nr. 255/2010.

CA URMARE în şedinţa din 06.09.2018, prin HCGMB nr. 573/2018, CGMB a decis achiziţionarea imobilelor la preţul convenit de părţi, cel ce rezultă din ultimul raport de expertiză întocmit în dosar.

Valoarea de achiziţie pentru cele 7 terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă 57% din valoarea estimată şi solicitată iniţial de proprietari, la 87,475 milioane euro.

Astfel, s-a aprobat HCGMB nr. 573/2018, cu votul tuturor consilierilor prezenţi ai PNL, PSD, ALDE, PMP.

Au fost 3 consilieri USB absenţi, au votat "pentru" 2 consilieri USB, iar alţi 8 consilieri USB s-au abţinut.

SUBLINIEM CĂ DACA SE DEMARA o procedură conform Legii nr.233/2018, valoarea de achiziţie era aceeaşi, DAR pe care urma să le achite PMB erau mult mai mari, întrucât proprietarii imobilelor nu renunţau la pretenţiile ce decurgeau din lipsa de folosinţă începând cu noiembrie 2011 şi până la data exproprierii.