Sondaj: ONG-urile din Moldova întâmpină piedici din cauza legislaţiei imperfecte

Societatea civilă solicită autorităţilor de la Chişinău un capitol separat în codul fiscal, mecanisme de susţinere financiară a ONG-urilor din partea statului şi anularea actelor normative aprobate cu încălcarea procesului de consultare publică.
ONG
ONG (crjm.md)

În cadrul sondajului „Percepţia cu privire la cadrul legal care reglementează activitatea organizaţiilor societăţii civile, efectuat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), s-a constatat că peste jumătate dintre ONG-urile participante în cadrul unui sondaj (56%) au întâmpinat sau întâmpină constrângeri legale în activitatea zilnică, în principal cauzate de dificultăţile aplicării legislaţiei muncii şi fiscale, dar şi impedimente la implicarea în procesul decizional.

Cei chestionaţi consideră în special că legislaţia actuală fiscală a R. Moldova nu ţine cont de specificul activităţii organizaţiilor societăţii civile (OSC). Respondenţii semnalează că aceasta nu ţine cont de natura activităţii OSC în sensul separării activităţilor de întreprinzător şi activităţii necomerciale (povara fiscală, volumul de raportare, importarea serviciilor de consultantă). Ei remarcă specificul activităţii OSC care este condiţionat de proiecte/granturi, fapt care influenţează capacitatea de asigurare a unui proces continuu de activitate.

De asemenea, ONG-urile au subliniat că scopul necomercial al activităţii necesită o abordare specifică din partea autorităţilor. 77% dintre respondenţi consideră necesară elaborarea unui capitol separat în codul fiscal care să reglementeze activitatea acestora.

Un alt impediment legal în activitate o constituie legislaţia muncii. Mai mulţi respondenţi au semnalat că aceasta nu ţine cont de specificul activităţii OSC. În special, legislaţia actuală influenţează negativ capacitatea ONG-urilor să asigure un proces continuu de angajare şi relaţii contractuale permanente cu personalul. Având în vedere specificul activităţii în bază de proiecte (unele de scurtă durată), ONG-urile sunt în imposibilitate de a se conforma legislaţiei muncii şi asigurării beneficiilor pentru angajaţi în perioada în care nu există finanţări pentru activităţile acestora.

58% din respondenţi consideră că legislaţia în vigoare nu oferă mecanisme suficiente de susţinere financiară a OSC-urilor din partea statului. Organizaţiile respondente consideră că este necesară o implicare mai mare a autorităţilor statului pentru susţinerea sectorului necomercial. Pentru a soluţiona problemele întâmpinate, respondenţii consideră că este necesar ca statul să îmbunătăţească mecanismele curente, printre care să acorde facilităţi pentru donaţiile filantropice efectuate de către personalele fizice (50%) şi juridice (58,3%); să finanţeze şi să subvenţioneze programe de granturi (55,6%) şi să creeze un fond special de stat destinat OSC-urilor (52,8%).

OSC-urile se confruntă şi cu impedimente semnificative la implicarea în procesul decizional, atât la nivel central, cât şi local. 85% dintre respondenţi consideră că legislaţia actuală limitează ONG-urile să contribuie eficient la procesele de consultare publică a proiectelor şi iniţiativelor legislative. Pentru a soluţiona problemele întâmpinate în acest domeniu, respondenţii consideră că cele mai oportune metode ar fi: asigurarea publicării obligatorii a sintezei obiecţiilor şi comentariilor la nivel de Executiv şi Parlament (68,6%); elaborarea şi consultarea obligatorie a analizelor ex-ante în domeniile strategice şi proiectelor de decizii (65,7%) şi anularea actelor normative aprobate cu încălcarea procesului de consultare publică (62,9%).