Tiraspolul vrea să oblige învăţătorii din cadrul şcolilor moldoveneşti să se conformeze legilor Transnistriei

(photos.com)

Pe data de 11 decembrie, autorităţile de la Tiraspol vor audia în ordine administrativă conducerea liceului cu predare în limba română. Motiv pentru aceasta a servit refuzul conducerii liceului care se supune Ministerului Educaţiei din Republica Moldova să prezinte inspectorilor transnistreni documentele cu privire la salariile cadrelor didactice.

Potrivit directorului liceului, Ion Iovcev, joi şcoala a fost vizitată de reprezentanta administraţiei locale care a solicitat documentele financiare pentru a se familiariza cu conţinutul acestora. "Am refuzat, explicând că ne supune autorităţilor Moldovei. Atunci la apelul dumneaei au venit oameni îmbrăcaţi în civil şi miliţieni care au întocmit un protocol şi au solicitat să ne supunem legilor locale", a menţionat directorul.

Preşedintele asociaţiei Promo-Lex, Ion Manole, consideră că inspecţiile au loc în legătură cu depistarea unui şir de probleme în activitatea liceului, inclusiv - lipsa prânzurilor calde pentru elevi şi a sălii sportive, fapt ce contravine legislaţiei din regiune.

Autorităţile autoproclamatei RMN consideră că învăţătorii din cadrul şcolilor cu predare în limba română, care activează pe teritoriul Transnistriei în baza curriculumului din RM trebuie să achite impozite la bugetul Transnistriei. Ministrul Afacerilor Externe a RMN, Nina Ştanschi, a spus că "oamenii care locuiesc şi activează în astfel de şcoli din Bender şi alte oraşe ale Transnistriei, nu diferă de restul profesorilor din alte şcoli, care achită impozitele la bugetul Transnistriei". Potrivit spuselor sale, "în lume nu există ţări, în care oamenii nu achită impozite, cu toate acestea, folosesc transportul, drumurile şi beneficiile oferite de stat".

În Transnistria activează opt şcoli ale RM cu predare în limba română, în cadrul cărora studiază circa 2 mii de elevi. Autorităţile regiunii în diferite moduri încearcă să împiedice funcţionarea acestora, solicită înregistrarea la Tiraspol şi ca procesul educaţional să aibă loc conform legilor transnistrene.

Un grup compus din 170 de elevi şi părinţii acestora, din Râbniţa, Bender şi Grigoropol, au depus o plângere la Curtea de la Strasbourg (CEDO), declarând că în şcolile lor autorităţile separatiste interzic instruirea în baza grafiei latine, ca rezultat, sunt încălcate drepturile reclamanţilor la educaţiei şi participare la viaţa socială, ceea ce reprezintă discriminarea copiilor.

În anul 2010, CEDO a dat câştig de cauză în procesul împotriva Rusiei, obligând-o să achite peste 1 mlrd. de euro pentru încălcarea drepturilor la educaţie în Transnistria. Totodată, CEDO a constatat că, în acest caz, Moldova nu se face vinovată deoarece nu controlează regiunea transnistreană.