Alertă cetăţenească. Autorităţile somate să stopeze construcţiile ilegale din sectorul 2

Construcţie ilegală ridicată în Al. Luncşoara din sectorul 2.
Construcţie ilegală ridicată în Al. Luncşoara din sectorul 2. (CeRe)

Patru grupuri civice de cetăţeni din Sectorul 2, reuniţi în Coaliţia Cetăţeni împotriva Construcţiilor Ilegale, cu sprijinul Centrului de Resurse pentru participare publică (CeRe) au adresat, joi, o scrisoare deschisă instituţiilor de resort, reclamând autorizarea şi recepţionarea de construcţii care nu respectă prevederile legale precum şi incapacitatea instituţiilor publice responsabile cu verificarea legalităţii acestor construcţii, de a preveni şi rezolva astfel de situaţii.

Nemulţumiţi că în sectorul unde locuiesc - cel mai sărac în verdeaţă dintre toate sectoarele Capitalei - au răsărit ca ciupercile clădiri care nu respectă normele legale în domeniu, cetăţenii cer autorităţilor, fie ei edili sau instituţii cu atribuţii de control, implicare reală în problemele lor, pentru stoparea acestui fenomen, revenirea la normalitate şi prevenirea unor viitoare ilegalităţi.

Cele patru grupuri membre ale Coaliţiei Cetăţeni împotriva Construcţiilor Ilegale sunt Grupul civic “Luptăm pentru Aleea Lunguleţu”, Grupul civic Ferdinand 83, Grupul de cetăţeni “Luptă pentru strada ta”- Luncşoara şi Grupul de iniţiativă civică Floreasca.

Redăm, în continuare, scrisoarea adresată de cetăţeni autorităţilor, remisă Epoch Times prin amabilitatea CeRe şi adresată Primăriei Sectorului 2,Consiliului Local Sector 2, Poliţiei Locale Sector 2, Inspectoratului de Stat în Construcţii, Prefecturii Municipiului Bucureşti, Primăriei Municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

"SCRISOARE DESCHISĂ

Patru grupuri civice din Bucureşti, Sectorul 2, reclamă autorizarea şi recepţionarea de construcţii care nu respectă prevederile legale şi aprobarea unor documentaţii de urbanism în Sectorul 2 de către Primăria Sectorului 2 şi Consiliul Local Sector 2 în zone protejate ori între blocuri, parcuri sau în zonele verzi aferente blocurilor de locuinţe, precum şi incapacitatea instituţiilor publice responsabile să verifice legalitatea acestor construcţii, să prevină şi să rezolve astfel de situaţii ilegale: Inspectoratul de Stat în Construcţii, Disciplina în Construcţii, Poliţia Locală, Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria Muncipiului Bucureşti.

Grupul civic “Luptăm pentru Aleea Lunguleţu”, Grupul civic Ferdinand 83, Grupul de cetăţeni “Luptă pentru strada ta”- Luncşoara şi Grupul de iniţiativă civică Floreasca, cu sprijinul CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, au format Coaliţia Cetăţeni împotriva Construcţiilor Ilegale, coaliţie informală care este deschisă oricărui cetăţean, grup civic sau organizaţie care întâmpină astfel de probleme în Bucureşti.

Clădiri nedorite se construiesc peste tot în Bucureşti, în spaţii supraaglomerate, distrugând parcuri şi spaţii verzi, fără consultarea comunităţii şi fără a respecta prevederile legale menite să asigure un trai decent locuitorilor: evitarea supraaglomerării, menţinerea unui grad optim de însorire, păstrarea distanţei de intimitate conform Codului Civil, siguranţa clădirilor din jur etc.). În plus, sănătatea cetăţenilor este afectată prin pierderea în mod sistematic a spaţiilor verzi şi scăderea gradului de lumină şi confort. Astfel, deşi normele europene prevăd un minim de 26 mp de spaţiu verde/locuitor, Sectorul 2 este la coada listei la acest capitol - doar 12,43 mp/locuitor (în 2012).

Dezvoltarea oraşului este importantă şi trebuie să se desfăşoare armonios, legal şi ţinându-se cont de nevoile şi limitele zonei în care se construieşte, dar şi de modul în care noile clădiri afectează locuitorii din respectivele zone. În Sectorul 2 apar din ce în ce mai multe construcţii care nu respectă prevederile legale şi care scad calitatea vieţii locuitorilor din zonă.

Autorităţile locale sector 2 autorizează construirea de imobile la distanţe foarte mici faţă de celelalte clădiri, cu regim de înălţime peste clădirile existente, cu căi de acces ce încalcă prevederile de siguranţă, fără studii de oportunitate şi de însorire. Totodată, Primăria Sector 2 nu respectă drepturilor cetăţenilor de a se informa în legătură cu actele administrative emise (PUD, Autorizaţii de Construire etc.); în prezent accesul la aceste informaţii este limitat sau blocat; pe site-ul primăriei, informaţiile găsindu-se greu sau fiind inexistente ori prezentate trunchiat, sintetic; în cazul unor solicitări oficiale se blochează sistematic accesul la documentaţiile de urbanism.

Autorităţile responsabile să controleze şi să sancţioneze modul în care se construieşte tratatează cu pasivitate sesizările asupra ilegalităţilor în construcţie, neacţionând cu fermitate şi pasând responsabilitatea de la o instituţie la alta. A se vedea cazul din Str. Ghiţă Pădureanu nr 4 – deşi autorizaţia de construire este suspendată de către Tribunalul Bucureşti – beneficiarul a edificat 3 etaje – în decursul anului 2014 autorităţile neintervenind, căutând diferte pretexte sau pasând responsabilitatea de la una la alta, situaţie ce ajută astfel dezvoltatorii imobiliari să finalizeze construcţiile în mod ilegal. Totodată în cazul “Aleea Luncşoara Nr. 2B” lucrările au continuat timp de 4 luni în mod ilegal, până la finalizarea celor 10 etaje ale clădirii.

Coaliţia solicită autorităţilor publice locale: Primăria Sector 2, Consiliul Local Sector 2, Poliţia Locală Sector 2 – Disciplina în Construcţii următoarele:

 1. Verificarea şi revocarea tuturor autorizaţiilor emise pentru construcţiile ce nu respectă prevederile legale.
 2. Verificarea temeinică a documentelor, a loturilor pentru care se solicită autorizaţia de construire şi a prevederilor legale ce reglementează lotul respectiv înainte de a aviza o construcţie.
 3. Neautorizarea ori nerecepţionarea construcţiilor care nu respectă prevederile legale.
 4. Controale sistematice şi nepărtinitoare pe şantiere pentru a verifica respectarea autorizaţiei de construire şi a regulior de construire.
 5. Demolarea tuturor clădirilor ce au fost declarate ca fiind construite ilegal de către instanţele de judecată.
 6. Demararea unor consultări reale cu cetăţenii în vederea autorizării construcţiilor.
 7. Renunţarea la politica dezastruoasă de dezvoltare urbanistică, care ţine cont doar de interesele dezvoltatorilor imobiliari şi păstrarea unei legături permanente cu cetăţenii şi organizaţiile lor civice, precum şi cu reprezentanţii mass-media.
 8. Informarea permanentă şi corectă a cetăţenilor asupra tuturor măsurilor luate în domeniul urbanismului.
 9. Acces neîngrădit la toate documentele care au stat la baza acordării autorizaţiilor de construire, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 şi Legii 50/1991.
 10. Primăria Sectorului 2 să creeze un cadru propice pentru responsabilizarea funcţionarilor cu funcţii de decizie în analizarea şi aprobarea tuturor documentelor ce stau la baza autorizaţiilor de construire.
 11. Soluţii concrete şi coerente cu privire la spaţiile verzi retrocedate (ex. Parcul Verdi, loturile şi parcurile dintre blocuri localizate în Sectorul 2) pentru protejarea acestor zone verzi şi redare acestora accesului public.

Coaliţia solicită instituţiilor responsabile de verificarea legalităţii construcţiilor: Inspectoratul General de Stat în Construcţii, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti – Ilfov, Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice următoarele:

 1. Demararea unui proces de verificare a autorizaţiilor de construire emise de Primăria Sectorului 2 în ultimii 5 ani şi a clădirilor construite în baza acestor autorizaţii, pentru a se constata dacă au fost respectate sau nu prevederilor legale.
 2. Revocarea tuturor PUZ-urilor, PUD-urilor şi autorizaţiile de construire ce în urma verificărilor se constată că nu respectă prevederile legale şi încetarea tuturor efectelor acestora cu revenirea la starea anterioară (spre exemplu demolarea construcţiilor autorizate prin documentele mai sus menţionate).
 3. Verificarea legalităţii documentelor care stau la baza emiterii unor autorizaţii de construire să se facă în baza unor planuri bine structurate cu termene şi responsabilităţi precise şi nu în mod aleator şi superficial.
 4. Sancţionarea şi atragerea răspunderii penale şi civile asupra persoanelor responsabile de avizarea unor documente ce au condus la edificarea de construcţii ilegale.
 5. Intervenţia activă şi eficientă a Prefectului Municipiului Bucureşti conform atribuţiilor sale pentru a împiedica autorizarea de construcţii ce nu respectă prevederile legale, dar şi pentru a stopa lucrările atunci când autorităţile locale tergiversează aplicarea corectă a dispoziţiilor legale (vezi cazul Luncşoara unde s-au continuat timp de 4 luni lucrările în mod ilegal).
 6. Prefectul Municipiului Bucureşti să promoveze acţiuni în instanţă atunci când ISC declară că o construcţie se realizează în baza unor documente ce nu respectă prevederile legale. Odată sesizată instanţa, să urmărească activ desfăşurarea procesului.
 7. Intensificarea luptei împotriva corupţiei în cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în domeniile disciplinei în construcţii şi al protecţiei mediului.
 8. Primăria Municipiului Bucureşti să nu mai permită autorizarea de construcţii în zonele protejate şi pe spaţiile verzi şi să se implice activ în găsirea unor soluţii eficiente pentru cumpărătorii de bună credinţă care acum au de pierdut din cauza ineficienţei autorităţilor publice şi a recepţionărilor nelegale de clădiri de către Primăria Sectorului 2.

Din coaliţie fac parte:

1. Grupul civic “Luptăm pentru Aleea Lunguleţu”

Grupul reclamă modul de autorizare a unei clădiri de 8 etaje din Intrarea Sergent Dumitru Dardiac nr. 5, Sector 2, edificată în baza autorizaţiei de construire nr. 1049/52 D/14.11.2014. Această construcţie încalcă nenumărate prevederi – conform cercetărilor întreprinse de ISC, iar principalele consecinţe negative sunt supraaglomerarea zonei şi scăderea drastică a calităţii vieţii cetăţenilor din zonă. Investitorul este Dinu Elvis

2. Grupul civic Ferdinand 83

B2B Consprod SRL, alături de ceilalţi proprietari din clădirea situată în Bdul Ferdinand nr. 83, Sector 2, a constatat faptul că dezvoltatorul imobiliar nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire, în special prin depăşirea regimului maxim de înălţime a clădirii, construcţia fiind recepţionată în mod nelegal şi abuziv, existând concursul reprezentanţilor Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Această situaţie a condus la o serie de consecinţe negative pentru cumpărătoare care în prezent nu poate dispune juridic de acest bun, titlul de proprietate asupra imobilului fiind grav afectat. Investitorul clădirii este Dinu Elvis, împotriva căruia s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de realizare a unei construcţii fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, (dispoziţii prevăzute de art.31 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii).

3. Grupul de cetăţeni “Luptă pentru strada ta”

Grupul civic a reclamat încă de la începutul anului 2014 construirea nedorită şi ilegală a unei clădiri de 10 etaje din Al. Luncşoara Nr. 2B. După ce Inspectoratului de Stat în Construcţii a constatat că atât Autorizaţia de Construcţie nr. 403/21”L”/05.08.2013, cât şi Certificatul de Urbanism nr. 341/26“L”/08.04.2013 au fost emise încălcând mai multe prevederi legale Prefectura Bucureşti a înaintat Tribunalului Municipiului Bucureşti o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anularea Certificatului de Urbanism şi a Autorizaţiei de Construire, lucrările fiind suspendate până la decizia instanţei conform Legii 554/2004.

Însă, lucrările au continuat în mod ilegal timp de 4 luni. Primăria Sectorului 2, Poliţia Locală a Sectorului 2, Disciplina în Construcţii din Sectorul 2, precum şi Prefectura Bucureşti nu au făcut demersuri de a stopa continuarea acestui proces ilegal, în ciuda solicitărilor venite din partea cetăţenilor. Astfel, instituţiile publice nu îşi respectă sau nu îşi cunosc atribuţiile. În prezent locuitorii sunt ameninţaţi constant de către investitori, care încearcă să finalizeze în mod ilegal clădirea.

4. Grupul de iniţiativă civică Floreasca

Grupul Floreasca reclamă faptul că Planul Urbanistic Local al Cartierului Floreasca aprobat în perioada 2003 (nr. 3CA24/2/9.04.2003) - plan ce a fost înregistrat în data de 9.04.2003 la Primăria Generală Bucureşti – Direcţia Generală de Urbanism a fost ignorat de către Primăria Sectorului 2. Acest lucru a facilitat emiterea de documentaţii de urbanism/autorizaţii de construire pe spaţiile verzi dintre blocuri.

Consiliul Local şi Primăria Sectorului 2 au făcut o practică în a aproba documentaţii de urbanism (PUD) ce derogă de la normele generale – precum şi emiterea unor autorizaţii de construire fără respectarea caracteristicii cartierului Floreasca, fapt ce a condus la edificarea a zeci de imobile pe spaţiile verzi dintre blocuri, ducând la distrugerea acestora, afectând locuitorii prin pierderea zonelor verzi, a luminii naturale şi a gradului de confort. Din analizele publice rezultă că din 30 de imobile noi ridicate – cel puţin 26 au fost autorizate pe spaţiile verzi dintre blocuri - procesul continuând în fiecare an.

Documentele ce atestă ilegalitatea construcţiilor mai sus menţionate, precum şi răspunsuri din partea instituţiilor publice pot fi consultate AICI.

Toate situaţiile prezentate mai sus arată clar faptul că nu ne aflăm în faţa unor cazuri singulare sau întâmplătoare, ci atestă faptul că suntem în faţa unor practici generalizate la nivelul Sectorului 2, un fenomen care se extinde în fiecare an – în detrimentul locuitorilor, al spaţiilor verzi ce se diminuează cu rapiditate, al confortului şi siguranţei celor care locuiesc în aceste zone. Practic, oricând un locuitor al Sectorului 2 poate să se trezească într-o zi cu un bloc în imediata vecinătate, o construcţie nedorită, dar autorizată şi recepţionată cu uşurinţă de către instituţiile publice.

Grupurile civice doresc oprirea construcţiilor ilegale, prevenirea apariţiei acestora, demolarea celor declarate ilegale şi revenirea la starea de fapt. De asemenea, solicităm o mai bună coordonare şi comunicare între toate instituţiilor de mai sus, pentru a preveni construcţiile ilegale şi diminuarea calităţii vieţii bucureştenilor. Modul de lucru în care fiecare instituţie pasează responsabilitatea una alteia este în detrimentul cetăţenilor şi favorizează situaţiile ilegale şi corupţia la nivel instituţional."

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.