Expert-Grup Moldova: Fără o instituţie de soluţionare a contestaţiilor există riscuri de corupţie în achiziţiile publice

Din cauza amânării procesului de selectare a funcţionarilor, RM încă nu are o Agenţie pentru Soluţionarea Contestaţiilor în achiziţii, iar acest fapt ar genera riscuri de mimare a procesului de competiţie şi ar compromite încrederea agenţilor economici, susţin experţii.
Contestaţie, achiziţii publice.
Contestaţie, achiziţii publice. (expert-grup.org)

După semnarea Acordului de Asociere cu UE, în Republica Moldova a început reformarea sistemului de achiziţii publice, iar un element important al noului sistem trebuia să devină o nouă autoritate de soluţionare a contestaţiilor, independentă, imparţială şi profesionistă - Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor (ANSC). Procesul de creare a instituţiei respective nu a ţinut pasul altor eforturi de reformare a sistemului, iar la momentul actual el este practic stopat, având consecinţe şi riscuri pentru tot cadrul de achiziţii publice. În virtutea situaţiei create, experţii de la Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” cer urgentarea procesului de instituire a ANSC de către Parlamentul R. Moldova.

Potrivit Expert-Grup, tergiversarea procesului de instituire a ANSC duce la subminarea încrederii agenţilor economici în imparţialitatea Agenţiei, deoarece aceasta urma să stimuleze agenţii economici care nu au participat la achiziţii publice anterior să depună oferte, având posibilitatea de a contesta orice decizie ale autorităţii contractante, fiind convinşi în imparţialitatea şi profesionalismul consilierilor din ANSC. Tărăgănarea procesului de constituire a instituţiei respective generează suspiciuni în mediul de afaceri privind interesele ascunse ale persoanelor responsabile de selectarea consilierilor. Astfel, toate eforturile de a atrage actori adiţionali în achiziţiile publice şi de a mări competiţia vor fi inutile.

“Riscurile de corupţie, coluziune sau de alte scheme de mimare a procesului de competiţie în achiziţiile publice pe parcursul ultimului an sunt legate de faptul că majoritatea agenţilor economici defavorizaţi pe parcursul ultimului an, cel mai probabil, nu au dorit să meargă în instanţele de judecată. Această ezitare de a merge şi de a contesta deciziile autorităţilor contractante în judecată ţine de complexitatea şi durata proceselor judiciare. În aceste circumstanţe, mulţi potenţiali competitori cel mai probabil au refuzat să participe la achiziţii publice sau să conteste deciziile incorecte”, au adăugat experţii în nota de poziţe.

Alte riscuri în opinia Expert-Grup, ar ţine de fragilitatea succeselor atinse în procesul de reformare a sistemului de achiziţii publice. Până la momentul actual s-au depus eforturi semnificative de modernizare a cadrului de achiziţii publice, ultima iniţiativă fiind modernizarea sistemului electronic de achiziţii publice. Aceste eforturi au fost îndreptate către ajustarea cadrului legal la prevederile europene, precum şi mărirea transparenţei în achiziţii datorită noului sistem de e-achiziţii. Progresele date depind însă de un element cheie a sistemului - o autoritate de soluţionare a contestaţiilor funcţională şi independentă, deoarece eforturile de a mări transparenţa şi eficienţa sistemului de achiziţii nu sunt complete fără un mecanism veritabil de contestare.

Menţionăm că noua Lege privind achiziţiile publice a întrat în vigoare la 1 mai 2016. Conform prevederilor legale Agenţia Achiziţii Publice cedează atribuţiile de soluţionare a contestaţiilor către Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor. Însă la 1 mai 2016 nu a fost creată autoritatea de soluţionare a contestaţiilor, iar Agenţia Achiziţii Publice nu mai are competenţe în acest domeniu. Efectiv, din această dată nu se mai soluţionează contestaţiile în achiziţiile publice, unica opţiune fiind instanţele de judecată.

Conform Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020, noua ANSC trebuia să devină operaţională de la 1 ianuarie 2017. Instituţia responsabilă de finalizarea procesului este Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe, care este responsabilă de selectarea consilierilor (personalul cheie) al acestei Agenţii şi propunerea lor către aprobare de către Parlament care a început ciclul de selectare doar în decembrie 2016. Către finele lui martie 2017 procesul ar fi trebuit să fie finalizat, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. Parlamentului R. Moldova nu a prezentat explicaţii privind tărăgănarea procesului de selecţie.