Legislativul de la Chişinău a votat în primă lectură ”Legea deoffshorizării”

Parlamentul R. Moldova
Parlamentul R. Moldova (parlament.md)

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative – aşa-numită ”Lege a deoffshorizării” - a fost aprobat, vineri, 4 octombrie, în primă lectură de Parlamentul Republicii Moldova.

Iniţiativa legislativă prevede modificări ce vizează definirea noţiunilor de participant la privatizare, ofertant în domeniul parteneriatului public-privat, operator economic, participant la procedurile de achiziţie publică, precum şi la concesiunile de lucrări şi servicii.

Reglementările propuse au drept scop stabilirea restricţiilor de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni pentru mai multe categorii de persoane juridice pentru persoanele juridice fondate de subiecţi din jurisdicţii care nu respectă standarde internaţionale de transparenţă, cele în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reşedinţă în astfel de jurisdicţii, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparţin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicţii ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, cele în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reşedinţă în astfel de jurisdicţii.

Potrivit autorilor, proiectul oferă un cadru adiţional pentru a consolida colectarea de impozite şi evitarea transferului acestora în jurisdicţii ce nu respectă standarde internaţionale de transparenţă cu utilizarea mecanismelor de evaziune fiscală.

Ulterior, guvernul urmează să aprobe metodologia de stabilire a jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi să aprobe listele acestora.