"Ne dorim demnitate!" - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi sărbătorită la Bucureşti (Video)

Celebrată în întreaga lume, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi a fost marcată şi la Bucureşti, unde un grup informal format din 20 persoane cu dizabilităţi a organizat o serie de evenimente reunite sub numele "3DecembrieALTfel."
3DecembrieALTfel - Flashmob în Piaţa Constituţiei, 3 decembrie 2015.
3DecembrieALTfel - Flashmob în Piaţa Constituţiei, 3 decembrie 2015. (Eugen Horoiu/Epoch Times)
Se încarcă player-ul...

Evenimentele, organizate cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, au debutat cu un flashmob în Piaţa Constituţiei, unde, persoane cu dizabilităţi s-au transformat pe rând, preţ de câteva minute într-un Robin Hood modern şi au luat la ţintă temele de care s-au săturat şi pe care nu doresc să le mai audă rostite sau asociate cu dizabilitatea: "handicapat” şi "milă."

 3DecembrieALTfel
3DecembrieALTfel (Epoch Times)

"Ne-am hotărât să facem acest flashmob pentru că vrem să schimbăm în primul rând atitudinile şi în al doilea rând politicile publice. Vrem să fim vizibili şi să le spunem autorităţilor că a venit momentul să schimbe ceva în politicile publice în domeniul dizabilităţii, pentru că în ultimii 15 ani nu s-a făcut absolut nimic în acest domeniu, nu s-a progresat absolut deloc şi e timpul să facem progrese." a declarat Matei Ghigiu, unul dintre organizatori, pentru Epoch Times.

În ceea ce priveşte problemele de care se izbesc persoanele cu handicap în România, potrivit lui Matei Ghigiu, principalul neajuns este "lipsa unei coerenţe a accesibilităţilor în Bucureşti."

"Există o neconcordanţă între ceea ce trebuie făcut şi ceea ce se face. Avem un normativ tehnic care nu este respectat iar de la lipsa accesibilităţilor totul se rostogoleşte pentru că lipsa acestora duce mai departe spre lipsa unui loc de muncă sau greutatea de a accesa un loc de muncă. Probleme foarte mari sunt la nivelul educaţiei incluzive pentru tinerii cu dizabilităţi, tot din cauza lipsei accesibilităţilor şi lucrurile se rostogolesc de o manieră care nu este ce ar trebui într-o ţară europeană", a precizat Ghigiu.

În asentiment cu Matei Ghigiu, fostul ministru Aurelia Cristea, prezentă la eveniment, a adăugat că persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu un complex de probleme, începând cu accesibilizarea spaţiului public şi continuând cu accesul la servicii publice, la un loc de muncă şi nu, în ultimul rând, cu probleme legate de mentalitate.

"Dacă nu-i vedem, asta nu înseamnă că nu există! Ei pur si simplu nu se pot deplasa de multe ori iar aparţinătorilor şi susţinătorilor le este foarte greu în ceea ce priveşte toată această problemă cu deplasarea. (...) Cred că în primul rând trebuie să avem mult mai multă grijă unii faţă de alţii şi să ne uităm cu mult mai multă atenţie unii la alţii. Cred că trebuie să privim cu mult mai mult respect persoanele cu dezabilităţi. Lucrul de la care trebuie să plecăm este respectul!", a declarat deputata.

Ulterior flashmobului, membrii think tank-ului au luat parte la o masă rotundă, cu tema „Incluziune, implicare, viaţă independentă – 3 Decembrie ALTfel”, organizată la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi având ca subiect politicile publice în domeniul dizabilităţii.

Începând cu ora 18.00 organizatorii lansează invitaţia participării la film în sala de proiecţie a Spaţiului Public European, unde va rula filmul olandez Keep Rollin", o poveste de dragoste şi de luptă în acelaşi timp, personajul principal fiind Valentin, devenit utilizator de fotoliu rulant în urma unui accident de snowboard.

Tot astăzi, thirnk tank-ul va lansa brandul "Binele are Semnul +", brand creat din dorinţa de a sprijini tinerii cu dizabilităţi în drumul lor spre educaţie incluzivă şi viaţă independentă. Evenimentul în cadrul căruia se va predă simbolic ştafeta luptei pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi unui grup de tineri va avea loc începând cu ora 19.00, la Caffe Tabiet - strada Avrig nr. 29.

"O dată cu această lansare Binele are Semnul + devine cel mai important eveniment al serii de 3 decembrie şi o parte importantă a evenimentelor organizate sub numele 3DecembrieALTfel de către think-tank-ul nostru", declară iniţiatorii.

La evenimentul din această seară, membrii think-tank-ului 3DecembrieALTfel, împreună cu cei prezenţi la eveniment vor institui 4 burse care să sprijine necesităţile educaţionale şi de viaţă independentă a 4 tineri cu dizabilităţi.

Redăm parte din doleanţele persoanelor cu handicap care îşi doresc să fie tratate ca persoane care au ce oferi societăţii şi au dreptul la o viaţă în condiţii decente:

"Ne dorim demnitate! Ne dorim implementarea Convenţiei ONU pentru Persoanele cu Dizabilităţi!", declara membrii think tank-ului.

"Educaţie şi incluziune socială:

Ne dorim un sistem educaţional incluziv, accesibil şi accesibilizat pentru toţi copiii şi tinerii cu dizabilităţi bazat pe servicii de suport, spaţii de cazare accesibilizate, spaţii de învăţământ accesibilizate din punct de vedere fizic şi digital.

Ne dorim un program naţional de formare a abilitaţilor specialiştilor din domeniul educaţional pe problematica nevoilor specific educaţionale ale copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.

Ne dorim suplimentarea cu personal instruit în scopul asigurării condiţiilor optime de includere a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi în sistemul educaţional.

Ne dorim un departament pentru educaţie incluzivă în ministerul educaţie la nivel de secretar de stat, condus şi manageriat de profesionişti!.

Viaţă independentă şi incluziune socială:

Vrem sprijinirea proiectelor de dezinstituţionalizare a copiilor şi adulţilor aflaţi în instituţii.

Vrem sprijinirea proiectelor care vizează crearea centrelor integrate de servicii pentru viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi.

Vrem crearea fondului pentru viaţă independentă.

Comunitate şi incluziune socială:

Ne dorim următoarele: Sprijinirea proiectelor de accesibilizare a spaţiilor şi instituţiilor de interes public în scopul asigurării unei participări neîngrădite a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială.

Facilitarea accesului la cultură şi sport prin creşterea accesibilizărilor dedicate obiectivelor turistice, de recreere şi artistice.

Sănătate şi incluziune socială:

Asigurarea unor rezerve special accesibilizate tratării persoanelor cu dizabilităţi în sistemul public şi privat de sănătate.

Regândirea sistemului de decontare a tehnologiilor, dispozitivelor asistive precum şi a dispozitivelor de deplasare, de la cele mecanice la cele electrice.

Introducerea în lista de echipamente decontate prin Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a unei game mult mai largi de tehnologii şi dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilităţi.

Servicii de locuire şi incluziune socială:

Asigurarea, pentru persoanele cu dizabilităţi, a unei rezerve din fondul de locuit construit prin programele naţionale şi/sau destinate închirierii.

Crearea unui program de sprijinire a accesibilizării spaţiilor de locuit, în special a condominiilor.

Asigurarea unui fond de garantare în scopul achiziţionării de locuinţe prin credite bancare cu dobândă subvenţionată