Persoanele care vor să beneficieze de Legea "2%" pot depune actele la Ministerul Justiţiei

Asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private, cultele religioase şi părţile componente ale acestora din Moldova pot depune cererea de înregistrare în lista beneficiarilor Legii "2%" la Ministerul Justiţiei până pe 29 decembrie 2016.
Guvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova (Epoch Times)

Potrivit Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat de Guvern pe 30 noiembrie şi publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” pe 2 decembrie a.c., asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private, cultele religioase şi părţile lor componente pot beneficia de mecanismul Legii "2%" dacă activează cel puţin un an, nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare şi desfăşoară activităţi de utilitate publică: sociale, morale, culturale sau de caritate. Cererea de includere pentru anul 2017 poate fi depusă în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului juridic.

Potenţialii beneficiari trebuie să indice în document denumirea lor, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activităţile implementate şi datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală. De asemenea, este necesară prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, că nu au susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu vor susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului Electoral.

Ulterior, în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an, solicitanţii vor depune cererile de înregistrare, iar organizaţiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă. Dacă solicitantul nu a prezentat informaţia completă, Ministerul Justiţiei îl va notifica prin e-mail, în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea datei limită pentru depunere şi, timp de 10 zile de la recepţionarea notificării, acesta va putea remedia neajunsurile.

Menţionăm că la 21 iulie 2016, Legea 2% a fost adoptată în Parlament. Începând cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii persoane fizice vor putea direcţiona două procente din impozitul lor pe venit calculat pentru anul precedent, la alegere, către o organizaţie necomercială sau un cult religios.

Mecanismul de desemnare procentuală (numit şi mecanismul 2%) este o modalitate indirectă prin care statul susţine financiar activitatea organizaţiilor necomerciale şi a cultelor. Statul renunţă la 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi permite acestora să decidă cine va beneficia de această sumă. Ungaria este prima ţară din Europa care implementează acest mecanism din anul 1997. În prezent, mecanisme similare există în Polonia, Slovacia, Lituania, Ungaria şi România.