Poate exista viaţă în interiorul găurilor negre?

Mecanismele interne ale unor găuri negre masive pot fi mai puţin ostile decât am putea crede.
Mecanismele interne ale unor găuri negre masive pot fi mai puţin ostile decât am putea crede. (pixabay.com)

Mecanismele interne ale unor găuri negre masive pot fi mai puţin ostile decât am putea crede, având poate regiuni stabile, unde poate exista viaţă şi chiar planete.

Găurile negre în rotaţie au o structură internă complexă, care permite fotonilor (particule uşoare) şi particulelor de dimensiuni mult mai mari să orbiteze în siguranţă punctul central, după cum susţine Academia Rusă de Ştiinţe.

Fluxurile gravitaţionale din cadrul punctului central sunt atât de puternice încât chiar şi lumina este absorbită. Însă Dokuchaev a studiat cu atenţie dinamica orbitelor planetare periodice stabile înconjurătoare, stabilind că niciuna nu se încheie în punctul central sau părăseşte gaura neagră.

Aici, spaţiul existenţial este relativ încăpător, creând spaţiu pentru viaţă în “inimile” negre ale nucleelor galactice.

În lucrarea sa, Dokuchaev demonstrează că “viaţa în interiorul eternelor găuri negre este posibilă în principiu, dacă aceste găuri negre se rotesc sau sunt încărcate şi suficient de mari încât să diminueze forţele curenţilor şi radiaţia valurilor gravitaţionale la un nivel acceptabil.”

El promovează ideea că civilizaţiile avansate de tipul III pe scara Kardashev - civilizaţii care au dobândit controlul total al resurselor galaxiei lor - pot trăi în interioarele unor asemenea găuri negre.

“Presupunem că civilizaţiile avansate pot trăi în siguranţă în interiorul găurilor negre de dimensiuni foarte mari din nucleele galactice, fiind invizibile atunci când sunt privite din exterior.”

“Punctul central pur luminează planetele interne ce orbitează şi asigură alimentarea cu energia necesară susţinerii vieţii”, a mai adăugat el. “O iluminare suplimentară in timpul nopţii provine din fotonii cu circulaţie permanentă.”

În urma atingerii orizontului spaţiu-timp al unei găuri negre - graniţa dincolo de care, lumina şi alte materii nu pot trece - un observator teoretic intră într-o regiune unde dimensiunea radiară este mai mult temporală decât spaţială. Aici, existenţa orbitelor convenţionale este imposibilă.

Cu toate acestea, dincolo de orizontul Cauchy intern, dimensiunile se inversează iarăşi, trecând într-un plan unde există orbite stabile pentru planete de dimensiuni mari.

“Acest spaţiu al găurilor negre interne, ascuns de cele două orizonturi din întregul univers extern, este într-adevăr un loc potrivit supravieţuirii în condiţii sigure”, scrie Dokuchaev. “Singurul lucru necesar este să îţi amplasezi vehiculul sau planeta pe o orbită periodică stabilă, în interiorul găurii negre.”

Dokuchaev speculează că aceste inele sunt non-ecuatoriale, având o structură bogată. Cu toate acestea, ca să poată exista în acest tărâm, orice civilizaţie de acest fel ar trebui să fi depăşit condiţii extreme precum marile forţe ale curenţilor.

“Totuşi, există probleme (sau poate avantaje?) privind viaţa în interiorul găurilor negre, care merită menţionate, precum posibila violare a cauzalităţii şi creşterea densităţii energiei în imediata vecinătate a orizontului Cauchy”, conchide Dokuchaev.