Raport european AidWatch 2014: ”România rămâne codaşă la asistenţa pentru dezvoltare”

(photos.com)

România şi-a asumat alocarea unui procent de 0,33 % din venitul naţional brut (VNB) până în anul 2015, respectiv 0, 17% până în anul 2010 pentru asistenţă de dezvoltare, dar niciunul dintre obiective nu a fost atins. Mai mult, România se clasează pe ultimul loc în ceea ce priveşte contribuţia la combaterea sărăciei extreme, cu doar 0,07 % din VNB, potrivit unui comunicat remis redacţiei Epoch Times de FOND (Federaţia ONG-urilor pentru Dezvoltare din România).

În data de 20 noiembrie s-a lansat la Paris, la sediul OECD cel de-al noulea raport european AidWatch -singurul raport ce analizează performanţele statelor membre UE în ceea ce priveşte implicarea lor în politica de cooperare pentru dezvoltare. Aceasta presupune alocarea unui procent din Venitul Naţional Brut (VNB) în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate – prin Tratatul Uniunii Europene, dar şi angajamentele prin care România şi-a asumat că va contribui la eradicarea sărăciei în lume.

Raportul AidWatch analizează fiecare stat membru UE şi arată cum au contribuit acestea şi dacă ţările vor putea să îşi ţină promisiunile. În anul 2013, doar patru din cele 28 state membre şi-au respectat angajamentele asumate de a aloca 0,7% din VNB, iar suma totală acordată de acestea şi instituţiile UE a fost de aproximativ 56,5 miliarde de euro. Predicţiile arată însă că până în anul 2015 ele nu vor reuşi să respecte ceea ce şi-au asumat, ceea ce va submina nu doar credibilitatea UE, dar va afecta şi vieţile a milioane de oameni din lumea întreagă.

Marea Britanie, Suedia, Danemarca şi Luxemburg sunt singurele ţări care şi-au atins ţinta asumată (Marea Britanie – 0,72%, Suedia – 1,02%, Danemarca – 0,85%, Luxemburg – 1,00% din Venitul Naţional Brut). Pe de altă parte, nu tot ceea ce raportează statele membre UE este cu adevărat asistenţă pentru dezvoltare. Statele îşi “umflă” cifrele cu costurile pentru studenţii străini din ţările în curs de dezvoltare care studiază în statele UE, costurile pentru migranţi, ştergerea datoriilor, împrumuturi, etc.

În anul 2013, 5,2 miliarde euro din suma totală alocată de statele membre este considerată „umflată”, ceea ce arată că de fapt mai puţine resurse au ajuns la cei nevoiaşi.

În cazul României, bugetul MAE, coordonatorul naţional al politicii de cooperare pentru dezvoltare, a fost în 2013 de doar 2,1 milioane euro, scazând de la 2,2 milioane euro în 2012. Conform raportului, cea mai mare parte a banilor a fost alocată Republicii Moldova – 700.000 euro.

Raportul face şi o serie de recomandări: asistenţa pentru dezvoltare trebuie să se focuseze pe eradicarea sărăciei şi atingerea rezultatelor în ţările sărace, noile obiective de dezvoltare ale mileniului trebuie să pună oamenii pe primul loc astfel încât ceea ce statele raportează să fie cu adevărat asistenţă pentru dezvoltare pentru că de multe ori taxele impuse ţărilor sărace subminează dezvoltarea lor şi vin în contradicţie cu obiectivele Uniunii Europene.

Totodată FOND recomandă României adoptarea noii legi de cooperare pentru dezvoltare lansată spre consultare în iunie 2014, dezvoltarea unui plan pentru monitorizarea şi coordonarea implementării coerenţei politicilor de dezvoltare la nivelul ministerelor şi lansarea unui apel de proiecte separat pentru organizaţiile societăţii civile active în domeniu.

Bugetul MAE român pentru asistenţă de dezvoltare a scăzut de la 2,2 milioane euro în 2012 la 2,1 milioane euro în 2013. Conform raportului, cea mai mare parte a banilor a fost alocată Republicii Moldova – 700.000 euro.

Raportul european AidWatch este rezultatul unor eforturi comune depuse de organizaţiile neguvernamentale active în domeniul dezvoltării internaţionale, printre care şi Federaţia ONG-urilor pentru Dezvoltare din România – FOND care a participat la evenimentul de lansare al raportului.

Anul viitor va marca un moment deosebit de important întrucât va trasa viitorul politicii de cooperare pentru dezvoltare, prin adoptarea Noilor Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă), cel mai important angajament global prin care statele lumii se obligă să combată sărăcia extremă, inegalităţile sociale şi să promoveze dezvoltarea durabilă a societăţii. Şi aceasta în condiţiile în care în lume aproape un miliard de oameni suferă de foame şi lipsa apei potabile şi o dată la 5 secunde un copil moare de subnutriţie, conform Naţiunilor Unite.

Sărăcia subminează democraţia, drepturile omului, pacea şi securitatea, iar efectele produse într-o parte a globului, indiferent cât de îndepărtate par de noi, ne afectează pe toţi. În acelaşi timp, acţiunile noastre se reflectă în vieţile acestor oameni prin consumul de alimente – conform Naţiunilor Unite , în fiecare an aruncăm 1.3 miliarde de tone de mâncare - dar şi prin comportamentul companiilor multinaţionale care îşi relochează activitatea în ţări mai sărace unde munca oamenilor este foarte prost plătită.

FOND reprezintă 36 de organizaţii neguvernamentale cu activitate vastă în domenii precum democraţia şi buna guvernare, drepturile copilului, mediu, migraţie, tineret, servicii sociale şi cu expertiză în ţările din zona Mării Negre, Europa de Est, Orientul Mijlociu şi Africa.

Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului umanitar, de a creşte capacitatea organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecteşi programe specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare de politici publice şi activităţi de advocacy.