Societatea civilă cere transparenţă decizională la Primăria Capitalei. Scrisoare către Firea

ActiveWatch şi Centrul de Resurse pentru participare publică au transmis marţi Primarului General al Municipiului Bucureşti solicitarea de scoatere de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre de Consiliu General care nu au respectat prevederile Legii 52/2003 şi nu au fost supuse dezbaterii publice.
Loredana Diacu
21.09.2016

alte articole

Gabriela Firea(senator PSD) (Florin Chirila/Epoch Times)
Loredana Diacu
21.09.2016

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de miercuri, 21 septembrie, au fost introduse peste 40 de proiecte de acte normative care urmau să intre la vot fără să fi fost supuse anterior dezbaterii publice, aşa cum prevede legea, acuză asociaţiile ActiveWatch şi Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică, (CeRe), cerându-i primarului Gabriela Firea retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor şi publicarea lor în secţiunea dedicată dezbaterilor publice.

"Asociaţia ActiveWatch şi Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică, (asociaţii legal constituite) vă solicită în temeiul Art. 7 alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, retragerea de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 21.09.2016 a punctelor enumerate mai jos (proiecte de acte normative) şi publicarea acestora în secţiunea dedicată debaterilor publice. Menţionăm că niciunul dintre proiectele de Hotărâre de Consiliu General de mai jos nu a fost afişat pe site-ul oficial al Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede legea 52/2003 la articolul mai sus menţionat. Mai mult, având în vedere documentele minime obligatorii listate în textul legii - notă de fundamentare, expunere de motive, referat de aprobare, privind necesitatea adoptării actului normativ propus, studiu de impact şi/ sau fezabilitate, niciunul dintre proiectele afişate pe site-ul instituţiei la secţiunea Ordine de zi pentru şedinţa din data de 21.09.2016 nu conţine toate aceste documente", precizează cele două organizaţii în scrisoarea adresată Gabrielei Firea.

Cele două organizaţii îi mai atrag atenţia Gabrielei Firea că, de la începutul mandatului său şi până în prezent, au fost supuse dezbaterii publice doar trei proiecte de hotărâre de Consiliu General, dintre care două Planuri Urbanistice Zonale (PUZ-uri).

Lista proiectelor de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind modificări în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, în vederea demarării Programului de investiţii necesare pentru dotarea unităţilor sanitare din subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu echipamente şi aparatură medicală
2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul artistic şi tehnic la unele instituţii municipale de spectacol de interes local ale Municipiului Bucureşti
3. Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a transportului gratuit pentru copiii preşcolari şi şcolari la manifestările culturale organizate de instituţii municipale de cultură de interes local ale Municipiului Bucureşti
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Teatrului Dramaturgilor Români
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în scopul construirii de locuinţe
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de Integritate, în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei şi abuzurilor profesionale
8. Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului de Administraţie RADET Bucureşti de a lua toate măsurile tehnice, juridice şi economice necesare pentru asigurarea continuităţii activităţii RADET, în vederea garantării livrării agentului termic pentru populaţie şi pentru instituţiile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului General, prin Direcţia Generală Achiziţii să contracteze un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane în vederea efectuării evaluării/selecţiei prealabile pentru numirea administratorilor în Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice - RADET
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuternicitului Consiliului General al Municipiului Bucureşti să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice - RADET
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti
12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor de pe raza Sectorului 1
13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni având ca scop principal prestarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate administrarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea acestuia, cu excepţia clădirilor
15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în scopul dezvoltării băncii de alimente a Capitalei şi altor servicii sociale
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Crucea Alb – Galbenă în vederea implementării în comun a proiectului Centrul pilot de coordonare a îngrijirilor la domiciliu din Municipiul Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri destinate protecţiei persoanelor defavorizate de pe raza Municipiului Bucureşti în sezonul rece 2016 – 2017
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Proiect restaurarea Catacombe „Hanul Stavropoleos” şi Amenajarea Spaţiului Public Adiacent”
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc”
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Parcaj subteran –Uranus – Piaţa Rahova”
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Construirea Muzeului Multiculturalismului”
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Ansamblul urban complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane”
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Spaţiu public urban “Podul Calicilor” – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiţie”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Piaţa Constituţiei - spaţiu public cu parcaj subteran”
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor - Curtea Meşteşugarilor”
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)”
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Cheiul Dâmboviţei Unirii - Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor”
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Proiect Nod intermodal Piaţa Romană”
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George Georgescu”
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei”
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bd. Carol I”
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Proiect amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a monumentelor de for public”
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte)
37. Proiect de hotărâre privind desemnarea a şase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2016” privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă
39. Proiect de hotărâre privind necesitatea înfiinţării de noi subunităţi de pompieri/puncte de lucru la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei propusă de către „Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite în care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti”
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2, Consiliului Local Sector 3 şi a Consiliului Local Sector 4 să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în vederea participării în cadrul proiectului derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020-Axa prioritară 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri şi sectorul locuinţelor, pentru imobilele situate în Şos. Pantelimon nr. 290, sector 2, Str. Ciucea nr. 2, sector 3 şi Str. Dr. Grigore Ţăranu nr. 10, sector 4
42. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Administraţiei Patrimoniului Cultural Bucureşti şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne şi/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent lei, pentru co-finanţarea obiectivelor de investiţii aferente proiectului „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)”
44. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de implementare şi schimbarea locaţiilor de testare prevăzute în acordul de finanţare al proiectului „Anti-Dust Solution in Bucharest/Soluţii anti-praf în Municipiul Bucureşti – LIFE ADB”.

"Menţionăm că toate proiectele de hotărâri de Consiliu General enumerate mai sus sunt proiecte de acte normative, deci trebuie să intre pe circuitul Legii 52/2003. Sperăm să înţelegeţi demersul nostru ca fiind unul constructiv şi care să sprijine procesul de reformă administrativă în cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti", concluzionează cele două organizaţii.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor