Avocatul copilului din Moldova: Nu lichidaţi Centrul de Asistenţă Psihopedagogică

Maia Bănărescu susţine că lichidarea Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică ar fi o acţiune incorectă şi solicită premierului Filip consultarea opiniei copiilor în acţiunile întreprinse de autorităţile publice.
Maia Bănărescu, Avocatul Copilului din Moldova (facebook.com)
Ştefan Sârbu
05.01.2017

Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, Maia Bănărescu, consideră că lichidarea Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP) ar fi o acţiune incorectă în contextul actual de promovare a incluziunii persoanelor cu dizabilităţi, a justiţiei prietenoase copiilor, a consultării opiniei copiilor în toate acţiunile întreprinse de autorităţile publice şi alţi actori implicaţi. De asemenea, şi o reorganizare nereuşită a serviciului dat ar putea avea consecinţe nedorite asupra realizării obiectivului stabilit în domeniul respectării drepturilor copilului – respectarea interesului superior al acestuia.

Avocatul copilului a adresat o scrisoare prim-ministrului Pavel Filip în care îşi exprimă îngrijorarea cu privire la informaţia vehiculată în mass-media potrivit căreia CRAP din subordinea Ministerului Educaţiei ar urma să fie lichidat sau reorganizat în contextul noii structuri de guvern în care se menţionează că un pilon important în implementarea conceptului educaţiei incluzive îl constitue CRAP care a realizat coerent şi cu succes pe parcursul activităţii principiile incluziunii sociale prevăzute de actele internaţionale şi naţionale şi cel al asigurării dreptului la educaţie pentru toţi copiii, fără discriminare.

Asigurarea şi respectarea dreptului la educaţie decurge din drepturile fundamentale ale omului şi defineşte calitatea societăţilor moderne. Semnatară a Convenţiei ONU privind drepturile copilului, Republica Moldova şi-a asumat realizarea fără discriminare a dreptului la educaţie pentru toţi copiii, în conformitate cu articolul 28 al Convenţiei. Pentru realizarea efectivă a acestui drept, autorităţile şi instituţiile din domeniile educaţie, asistenţă socială şi sănătate, părinţii şi copiii, societatea civilă îşi asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor şi crearea oportunităţilor de acces la educaţie pentru toţi copiii.

Potrivit prevederilor Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, educaţia incluzivă creează şanse egale tuturor copiilor de a frecventa aceeaşi şcoală şi de a învăţa împreună, indiferent de apartenenţa lor culturală, socială, etnică, religioasă şi economică sau de abilităţile şi capacităţile lor intelectuale sau fizice.

Rezultatul intervenţiei coordonate de către CRAP, în calitate de structură subordonată Ministerului Educaţiei, în domeniul de asigurare a dreptului la educaţie într-un mediu prietenos al copiilor cu dizabilităţi şi tuturor copiilor la general a contribuit la incluziunea progresivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau dizabilităţi în învăţământul general.

"Sunt notabile şi serviciile oferite de către colaboratorii CRAP şi subdiviziunile acestuia în domeniul justiţiei juvenile şi justiţiei pentru copii, de aceea Instituţia Ombudsmanul copilului din Moldova consideră existenţa CRAP deosebit de importanţă in procesul de asigurare a respectării drepturilor copiilor la educaţie pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu dizabilităţi, în justiţia juvenilă sau justiţia pentru copii şi în alte cazuri cu implicarea copiilor", se menţionează în comunicatul de presă al instituţiei ombudsmanului.

Menţionăm că în rezultatul intervenţiei coordonate, CRAP a contribuit la incluziunea progresivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau dizabilităţi în învăţământul general în anul 2013 – 3500 elevi, 2014 - 6268 elevi, 2015 - 8500 elevi şi în 2016 – circa 9800 elevi. Pe parcursul a trei ani de funcţionare CRAP a reuşit să ghideze metodologic funcţionarea a 35 de Servicii de asistenţă psihopedagogică (SAP), care cuprind circa 240 de specialişti psihologi, pedagogi, logopezi, psihopedagogi şi kinetoterapeuţi la nivel de municipii şi raioane. Structuri care nu au mai existat anterior. Să dezvolte competenţa a circa 3200 de specialişti în domeniul implementării educaţiei incluzive etc.

În acest context, Maia Bănărescu solicită premierului Pavel Filip să consulte opinia copiilor în toate acţiunile întreprinse de autorităţile publice şi alţi actori implicaţi.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor