Premieră pentru Moldova: persoanele fizice pot redirecţiona 2% din impozitul pe venit ONG-urilor

Aproape 500 de organizaţii necomerciale din Moldova vor beneficia în 2017 de „Legea 2%”. Persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului pe venit calculat anual în beneficiul unei singure organizaţii.
Foto simbol
Foto simbol (crjm.md)

Ministerul Justiţiei anunţă că 413 asociaţii obşteşti, fundaţii, instituţii private şi 71 culte religioase şi părţile componente ale acestora din Moldova au fost înregistrate în lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2017.

Cele 484 de organizaţii necomerciale selectate au depus cererea de înregistrare în perioada 5-29 decembrie 2016 şi vor beneficia de mecanismul prevăzut în „Legea 2%”. Ele activează cel puţin un an, nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare şi desfăşoară activităţi de utilitate publică sociale, morale, culturale sau de caritate.

Contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate către beneficiarii desemnării procentuale. Desemnarea procentuală se efectuează în folosul unui singur beneficiar inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată anual de către Ministerul Justiţiei. În cazul în care desemnarea procentuală a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale, Serviciul Fiscal de Stat determină suma desemnării procentuale ce îi revine fiecărui beneficiar în parte şi perfectează borderoul beneficiarilor desemnării procentuale.

Potrivit unui comunicat de presă, aproximativ 40 de solicitanţi au fost respinşi pentru că nu întrunesc condiţiile de eligibilitate, fie au datorii la bugetul public al ţării sau nu au forma juridică de organizare, potrivit Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat de Guvernul R. Moldova pe 30 noiembrie şi publicat în „Monitorul Oficial” pe 2 decembrie 2016.

Menţionăm că, organizaţiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat în lista organizaţiilor pentru anul următor, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă. Noii solicitanţi vor depune cererile de înregistrare în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an. Dacă nu a fost prezentată informaţia completă, Ministerul Justiţiei îl va notifica pe solicitant prin e-mail, în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea datei limită pentru depunere şi, timp de 10 zile de la recepţionarea notificării, acesta va putea remedia neajunsurile.

În procesul implementării mecanismului de desemnare procentuală au atribuţii Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Inspecţia Financiară.