GAIA: "Parlamentarii PSD – PNL ard pădurile, deşeurile, sănătatea şi viitorul României"

Un proiect de lege iniţiat de PSD şi PNL va încuraja importurile de deşeuri şi va duce la distrugerea unor importante cantităţi de resurse naturale, susţine Global Alliance for Incineration Alternative.
Vot pe Legea Bugetului în Parlament, 16 decembrie 2015
Vot pe Legea Bugetului în Parlament, 16 decembrie 2015 (Eugen Horoiu/Epoch Times)

Global Alliance for Incineration Alternatives (GAIA) atrage atenţia Parlamentului României, societăţii civile şi tuturor actorilor implicaţi în protecţia mediului, asupra propunerii legislative PLX 492/2016 vizând "stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din surse regenerabilă biomasă, biogaz şi energie geotermală". Iniţiativa a primit aviz nefavorabil din partea Guvernului României, însă cu toate acestea L 492/2016 este programată pentru adoptare tacită azi 5 decembrie 2016.

"În fapt, această propunere legislativă, contrar scopului declarat al iniţiatorilor, nu va rezolva problema gestionarii deşeurilor, ba chiar va încuraja importurile de deşeuri, va susţine generarea unui flux constant al acestora, distrugând cantităţi importante de resurse naturale. Totodată, noua lege ar compromite iniţiativele de prevenire şi de reciclare, susţinând poluarea României cu dioxine, furani şi metale grele. Dioxinele sunt cunoscute ca fiind cele mai toxice substanţe chimice generate de om.

În plus, industria incineratoare va suprima crearea a de 10 ori mai puţine locuri de muncă în industria alternativă precum mineritul urban, colectarea şi reciclarea deşeurilor", susţine GAIA.

Sub falsul argument de a salva România de deşeuri, iniţiatorii: Belacurencu Trifon – senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel – senator PSD; Mihăilescu Petru-Şerban – senator UNPR; Oprea Ştefan-Radu – senator PSD; Ţapu Nazare Eugen – senator PNL; Antal Istvan – deputat UDMR; Bode Lucian Nicolae – deputat PNL; Iancu Iulian – deputat PSD; Marin Gheorghe – deputat PSD; Mironescu Răzvan Horia – deputat PNL; Traicu Rodin – deputat PSD, pun pe masa Parlamentului spre a fi votată, la final de mandat, o lege care va susţine arderea, din fonduri publice, a resurselor naturale şi a sănătăţii cetăţenilor, mai arată organizaţia de mediu.

GAIA mai atrage atenţia că modul în care este formulată propunerea legislativă periclitează resurse naturale strategice, precum pădurea.

Astfel, "Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, elaborat în urma controalelor care au vizat activitatea fabricilor Schweighofer din Sebeş şi Rădăuţi, în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 aprilie 2015, arată că pădurile României ajung lemn de foc atât pe piaţa din România cât şi pe cea internaţională. În lipsa unor mecanisme reale de protecţie a pădurilor, legea propune bonusuri sub forma de certificate verzi pentru energia produsă din combustia biomasei, respectiv arderea pădurilor în instalaţii de cogenerare, ce vor fi încasate de companii precum Holz Schweighofer", susţine GAIA.

Organizaţia mai precizează că iniţiativa legislativă prezintă o serie de inadvertenţe atât de viziune cât mai ales de natură tehnică. Spre exemplu, aceasta defineşte termenul de “biogaz” şi ca rezultat al proceselor de piroliză şi gazeificare, care implică temperaturi ridicate, aport de energie, contrar definiţiei ştiinţifice: “biogazul este un produs obţinut în urma fermentării anaerobe, în prezenţa unor microorganisme (organisme unicelulare), fără aport de energie, a biodeşeurilor de origine vegetală sau animală”.

De asemenea, definiţia biodeşeurilor din propunerea legislativă nu respectă definiţia deşeurilor biodegradabile nepericuloase conform Legii 211/2011, în vigoare, iar expresia “biomasă primară” şi “înaltă eficienţă în cogenerare” nu este definită în propunerea legislativă. În plus, nămolurile de la statiile de epurare propuse spre a fi incinerate sunt clasificate ca deşeuri periculoase conform Legii 211/2011 şi Regulamentului CE 850/2004, nefiind calificabile pentru valorificare în instalaţii de ardere. În aceeaşi situaţie se află şi îngrăşămintele agricole, care sunt deşeuri periculoase ce nu pot fi folosite în producerea biogazului. O altă inadvertenţă se regăseşte la definiţia “tehnică” a biomasei, care, în expunerea de motive, este diferită semnificativ de definiţia de la Art. 1 al propunerii legislative.

"Incinerarea deşeurilor de hârtie, carton, plastic sortate şi colectate separat contravine legislaţiei în vigoare prin schimbarea destinaţiei de la valorificare prin reciclare la eliminare în instalaţii de incinerare pe sol", mai arată organizaţia, precizând că, în plus, numeroase studii arată că arderea deşeurilor biodegradabile este extrem de ineficientă, consumurile de energie ale instalaţiei anulând în mare parte producţia. Practic, în măsura în care deşeurile sunt biodegradabile, arderea lor produce foarte puţină energie; în măsura în care incinerarea produce energie, aceasta nu este regenerabilă. Prin urmare obiectivul stipulat la art.1 (3), privire la producerea de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, nu poate fi atins, susţine GAIA.

Comunicatul integral poate fi citit aici