Proprietari ai imobilelor de lux cu restante la achitarea impozitului pe avere

Termenul de achitare a noului impozit pe avere sau a “impozitului pe lux” a expirat pe 26 decembrie 2016, cei 955 proprietari care nu şi-au onorat obligaţiile fiscale vor fi penalizaţi pentru fiecare zi de întârziere.
.
. (Facebook)

Impozitul pe avere a adus la bugetul de stat al R. Moldova aproape 35 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat a estimat însă spre a fi încasate 50 de milioane de lei. Numărul total al subiecţilor impunerii cu acest impozit este de 2893, care au corespuns criteriilor stabilite la situaţia din 1 noiembrie 2016. Până în prezent, şi-au onorat obligaţiile fiscale doar 1.938 de persoane.

Cei mai mulţi proprietari ai imobilelor de lux, locuiesc în municipiul Chişinău – 2638, ceea ce reprezintă 91,2 % din totalul celor ce urmează a fi impozitaţi, 37 sau 1,3 % au viza de reşedinţă în municipiul Bălţi, 23 sau 0,8 % locuiesc în Ialoveni, 20 sau 0,7 % în Hânceşti, 19 sau 0,7 % în Străşeni, 13 sau 0,45 % în Anenii Noi, 11 sau 0,38 % în Căuşeni şi în celelalte raioane - până la 10 subiecţi ai impunerii.

Serviciul Fiscal de Stat anunţă că deşi anul 2016 este primul an de aplicare a impozitului pe avere, constituind un exerciţiu nou în domeniul fiscal, determinând necesitatea elaborării şi punerii în aplicare a mecanismului şi instrumentelor noi de administrare fiscală, la situaţia din 26 decembrie 2016, cu respectarea termenului stabilit de legislaţie, la buget a fost achitat impozit pe avere în sumă totală de 32,47 mil lei, iar numărul subiecţilor „disciplinaţi” a constituit 1797. Pe parcursul zilelor 27-29 decembrie 2016 obligaţia cu privire la impozitul pe avere a fost onorată de încă 141 de subiecţi, suma achitată de către aceştia constituind 2,37 milioane lei.

Notabil este faptul că pentru fiecare zi de neachitare în termen, în contul personal al contribuabilului, se calculează majorarea de întârziere (penalitatea).

Amintim că începând cu 1 iulie 2016, Codul fiscal a fost completat cu un titlu nou -„Impozitul pe avere”. Potrivit prevederilor acestui titlu, persoanele fizice care, potrivit datelor reflectate în registrul bunurilor imobile la situaţia din 1 noiembrie 2016, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impunerii – bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate este estimată la valoarea de 1,5 milioane lei şi mai mult, iar suprafaţa de peste 120 m2, trebuie să achite impozitul pe avere.

Taxa constituie 0,8% din valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale. Potrivit prevederilor legale baza impozabilă a obiectului impunerii, care constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, se diminuează cu suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau a obligaţiilor ce ţin de realizarea contractului de leasing financiar. Termenul de achitare a impozitului pe avere constituie data de 25 decembrie a anului de gestiune.