RADET, cocoşată de datorii. Cine e de vină?

Neplata subvenţiilor promise de Guvern şi Primărie, lipsa investiţiilor, lucrările de mentenanţă insuficiente sunt doar câteva dintre cauzele care au făcut ca RADET-ul, companie ce asigură 72% din necesarul de energie termică al Capitalei, să ajungă copleşit de datorii.
Repartitor căldură pentru calorifere
Repartitor căldură pentru calorifere (Epoch Times România)

Băgată recent în insolvenţă de Primăria condusă de Gabriela Firea, RADET - companie ce asigură încălzire pentru 1,25 milioane de bucureşteni - avea, la finalul anului 2015, datorii de circa 3,66 miliarde lei, din care 98% reprezenta datoria către ELCEN, relatează Hotnews, citând un raport oficial asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei companiei.

Jumătate de an mai târziu, datoriile RADET ajungeau la circa 3,9 miliarde de lei. Cum a fost posibil ca furnizorul de energie termică să ajungă dator vândut? Ei bine, potrivit sursei citate, principalele cauze ale situaţiei dezastruoase în care a ajuns compania au fost neplata subvenţiilor promise de Guvern şi Primăria Capitalei către RADET (circa 1 miliard lei), plata cu întârziere a subvenţiilor, ceea ce a dus la acumularea de penalităţi, îngheţarea tarifului deşi se impunea o creştere, reţeaua învechită şi lipsa investiţiilor.

Raportul a fost realizat de RomInsolv, administratorul judiciar al RADET după intrarea în insolvenţă.

La acumularea uriaşelor datorii ale RADET a "ajutat" şi termenul prea scurt de plaţă a facturilor către ELCEN şi plata mai întâi a penalităţilor, apoi a datoriei de bază.

"Aplicarea distructivă, fără a însănătoşi anterior o relaţie comercială născută pe fundamente economice greşite, a principiului privind calculul penalităţilor de întârziere şi stingerea lor cu prioritate, a creat un cerc vicios între RADET şi ELCEN în care prima plăteşte lunar penalităţi de întârziere, în timp ce facturile curente rămân nestinse, mărind în fiecare lună baza de calcul pentru noi penalităţi de întârziere care, la rândul lor, este necesar a fi achitate cu prioritate. Acesta este motivul pentru care, deşi RADET a achitat în ultimii doi ani, către ELCEN, mai mult cu aproximativ 150.000.000 lei decât valoarea cantităţii de energie facturată, conform prevederilor contractuale, aceşti bani au fost alocaţi pentru stingerea penalităţilor de întârziere, facturile de energie au rămas neachitate, iar ELCEN a continuat să solicite penalităţi de întârziere", se arată în Raport.

Un alt factor generator de pierderi este starea sistemului de termoficare, vechi, mult supradimensionat faţă de necesarul actual de consum, se mai arată în raport. Astfel, instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei termice au un grad avansat de uzură, peste 80% având o vechime în funcţionare de peste 20 de ani, cu consecinţe în coroziunea reţelelor primare şi secundare, pierderi de agent termic prin neetanşeitate şi de căldură în sistem, pierderile totale crescând de la 21.24% în 2005 la 27.56% în anul 2015.

Mai mult, aşa vechi cum e, sistemul este utilizat la 30% din capacitate.

"Din informaţiile puse la dispoziţie, sistemul pierde anual între 1,3 şi 1,5 milioane de Gcal şi, pe fondul diminuării cantităţilor de energie termică vândută, nu poate asigura etanşarea termică şi menţinerea pierderilor tehnologice de agent termic la un nivel rezonabil care să menţină Regia profitabilă. Pierderile de agent termic implică creşterea tuturor cheltuielilor din aval: cheltuielile cu materiile prime şi materiale, cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu prestaţiile externe, aferente agentului termic pierdut. Impactul financiar estimat în anul 2015, doar pentru pierderile efective de agent termic şi apă de adaos, a fost de 129.084.277 lei, iar impactul cumulat estimat în perioada analizată 01.01.2013 - 30.06.2016 a fost de 398.274.974 lei", se arată în raport.

Cine sunt vinovaţii

Raportul nu identifică vinovaţi, deşi cauzele dezastrului par a fi clare. "Referitor la incidenţa dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de RADET BUCURESTI şi a analizei efectuate până în prezent, în opinia administratorului judiciar nu sunt constituite premisele cu privire la formularea unei cereri de atragere a răspunderii personale patrimoniale faţă de administratorul şi conducerea Regiei", se arată în Raport.

Articolul integral poate fi citit aici