Acuzat de crime împotriva umanităţii, Liu Yunshan, în vizită de 'bunăvoinţă' la Bucureşti

Asociaţia Falun Dafa România atrage atenţia asupra implicaţiilor vizitei în România a lui Liu Yinshan şi îl acuză de participare la genocidul împotriva adepţilor Falun Gong din China.
 Liu Yunshan,
Liu Yunshan, (Feng Li/Getty Images)

O delegaţie a Partidului Comunist Chinez (PCC) condusă de Liu Yunshan, un înalt oficial al Partidului Comunist Chinez, efectuează "vizite de bunavointă" în Romania şi Republica Cehă între 12 si 19 iulie, a anunţat luni Departamentul international al Comitetului central al PCC.

Cunoscut datorită implicării directe într-o situaţie gravă de abuz a drepturilor omului, Liu Yunshan a fost, începând cu anul 1999, unul dintre cei mai importanţi pioni ai represiunii violente împotriva Falun Gong, un genocid iniţiat la nivel naţional în China, îndreptat împotriva a peste 70 de milioane de oameni.

Ori de câte ori efectuează vizite în străinate Liu este intâmpinat de proteste paşnice ale practicanţilor Falun Gong.

Astfel, cu ocazia vizitei lui Liu în Romania, Asociaţia Falun Dafa România atrage atenţia asupra implicaţiilor vizitei în România a lui Liu Yinshan, îl acuză de participare la genocidul împotriva adepţilor Falun Gong din China şi transmite o scrisoare deschisă premierului Mihai Tudose, membrilor Parlamentului şi reprezentanţilor mass-media.

***

Stimate domnule prim-ministru, onoraţi membri ai Parlamentului şi reprezentanţi ai mass-media,

În contextul vizitei recente în România, a lui Liu Yunshan, membru al Comitetului Permanent al Partidului Comunist Chinez (numit şi PCC sau Partidul), vă adresăm această scrisoare deschisă pentru a atrage atenţia asupra implicării directe a lui Liu în abuzuri în masă împotriva drepturilor omului.

În acest sens, arătăm că Liu Yunshan a fost, începând cu anul 1999, unul dintre cei mai importanţi pioni ai represiunii violente împotriva Falun Gong, un genocid iniţiat la nivel naţional în China, îndreptat împotriva a peste 70 de milioane de oameni. Genocidul a început în iulie 1999, când secretarul PCC de la acel moment, Jiang Zemin, a lansat campania extralegală de a-i "elimina" pe cei care practicau Falun Gong, o practică spirituală paşnică.

Aceste eforturi de eliminare a adepţilor Falun Gong au generat violenţă extremă, inclusiv tortură răspândită la scară largă, şi un număr impresionant de decese în custodie. Toate aceste atrocităţi au fost săvârşite sub directa îndrumare şi cu sprijinul „Grupului de conducere” al PCC. Cei care practicau Falun Gong în China au fost privaţi de cele mai fundamentale drepturi, inclusiv dreptul la un proces echitabil şi dreptul de a fi asistaţi de un avocat.

Liu Yunshan a fost unul dintre membrii de bază ai Grupului de conducere încă de la înfiinţarea sa. El a fost responsabil de „Biroul de propagandă” al Grupului şi a exercitat, de asemenea, o autoritate semnificativă asupra personalului diviziei de securitate a acestui Grup, "Biroul 610".

Abuzurile împotriva Falun Gong încalcă atât legislaţia chineză, cât şi normele internaţionale. Ele au continuat neabătute din 1999 încoace. Astfel cum s-a menţionat în raportul din 2011 al Comisiei Executive a Congresului S.U.A. privitoare la China (CECC): "Autorităţile chineze sunt în prezent în cea de-a doua etapă a unei campanii în trei etape, de trei ani, de creştere a eforturilor de 'transformare' a practicanţilor Falun Gong – un termen pe care guvernul şi Partidul îl folosesc pentru a numi procesul prin care se fac presiuni asupra practicanţilor Falun Gong să renunţe la credinţa lor şi la practicarea Falun Gong. Campania [...] a fost iniţiată de Biroul 6-10 de la nivel central - un aparat de securitate extralegal, condus de Partid, creat în iunie 1999 pentru punerea în aplicare persecuţia lansată de Partid împotriva Falun Gong" (Comisia Executivă a Congresului S.U.A. privitoare la China, „Apelurile Partidului Comunist pentru intensificarea eforturilor de a 'transforma' practicanţii Falun Gong ca parte a Campaniei de trei ani”, 22 martie 2011).

Lista crimelor comise de Liu Yunshan

Adepţii Falun Gong din China continentală au îndurat, începând cu anul 1999, cele mai grave forme de persecuţie şi abuz care încalcă drepturile fundamentale ale omului. Astfel de acte au avut loc cu autorizarea, ajutorul substanţial şi sub conducerea specială a lui Liu Yunshan, care a acţionat alături de alte persoane de nivel înalt din Partidul Comunist, dar şi ca înalt funcţionar al Partidului, exercitându-şi autoritatea asupra Biroului 610.

Această campanie este numită în limbajul Partidului Comunist de după Revoluţia Culturală, „douzheng” sau „campanie de luptă”, prin care autorităţile Partidului urmăresc eradicarea totală şi suprimarea unui sistem ideologic alternativ. O prerogativă cheie a unor astfel de campanii a fost "transformarea" mentală a grupurilor ţintă prin tortură, menită să forţeze membrii unor astfel de grupuri să renunţe la credinţele pe care Partidul nu le acceptă. Liu a susţinut şi a organizat astfel de practici.
Măsurile speciale luate de către Liu Yunshan au agravat în mod direct abuzurile. Spre exemplu:

1. În februarie 2000, Liu Yunshan a convocat şi a găzduit „Întâlnirea naţională pentru a raporta realizările în campania [douzheng] împotriva Falun Gong”, în cadrul căreia directorul Unităţii nr. 2 pentru femei al Centrului de Reeducare prin Muncă Masanjia, din provincia Liaoning, Su Jing, şi reprezentantul Centrului de Reeducare prin Muncă Shayang din provincia Hubei, Oyyang Daixia, şi-au raportat realizările în „transformarea” (un proces care implică tortură şi convertire forţată) aderenţilor Falun Gong din centrele lor. Liu a declarat că au "reuşit să obţină victorii imense" în lupta cu membrii Falun Gong încăpăţânaţi şi a cerut [şi altora] să "ducă la îndeplinire cu maxim efort campania [douzheng] împotriva Falun Gong". Centrele lăudate de Liu sunt recunoscute pentru folosirea celor mai crude metode de tortură şi abuzuri împotriva Falun Gong.

2. În iulie 2001, Departamentul de propagandă al Comitetului Central al PCC, Oficiul Central pentru Civilizaţie, precum şi "Biroul 610" au convocat împreună o prezentare la scară largă împotriva Falun Gong, unde Liu Yunshan a făcut remarcile de deschidere. El a cerut celor prezenţi, în temeiul celor "Trei Reprezentări" (teoria ideologică a lui Jiang Zemin), "exterminarea totală a Falun Gong".

3. În aprilie 2005, în calitate de şef al Departamentului de propagandă, Liu Yunshan a vizitat oraşul Yichang din provincia Hubei, iar în timpul vizitei sale, multe organe locale de propagandă au intensificat propaganda anti-Falun Gong, ceea ce a determinat ca persecuţia adepţilor Falun Gong să se intensifice.

Cele de mai sus sunt doar un mic eşantion al activităţilor relevante ale lui Liu, care, în ultimii 15 ani, a fost însărcinat cu coordonarea unor aspecte semnificative ale persecuţiei împotriva Falun Gong din China. Anumite organizaţii de drepturile omului depun în prezent eforturi pentru elaborarea unui act de acuzare, a lui Liu, în temeiul dreptului internaţional, pentru infracţiunile săvârşite de acesta, în perspectiva unui potenţial tribunal internaţional.

Următoarele fac parte din teoriile legale ale răspunderii aplicabile lui Liu:

Responsabilitatea ordinelor: Principiul răspunderii penale individuale pentru comiterea unei infracţiuni este recunoscut în mod expres în Convenţia de la Geneva şi în TPII (articolul 7 alineatul (3)) şi în statutul tribunalului ICTR (articolul 6 alineatul (3)). Superiorii, inclusiv civilii, au fost consideraţi la fel de responsabili cu subordonaţii lor dacă superiorul ştia sau avea motive să ştie că un subordonat a comis sau era pe punctul de a comite o crimă şi nu a luat măsurile necesare în puterea sa de a preveni sau pedepsi crima. Înalţii oficiali ai PCC din ierarhia "grupului de conducere" anti-Falun Gong, cum ar fi Liu Yunshan, pot fi traşi la răspundere în temeiul principiilor unei responsabilităţi superioare pentru fapte ilegale comise împotriva populaţiei Falun Gong.

Liu Yunshan 1) avea îndatoriri de partid pentru a-şi exercita autoritatea asupra subordonaţilor săi, în special a tuturor celor supuşi ordinelor "Grupului Leader" sau "Biroului 610"; 2) a fost responsabil pentru faptele organizaţiilor de partid ale căror conducător era; 3) a avut, aşa cum s-a descris mai sus, cunoştinţe despre comportamentul ilegal comis de forţele de securitate împotriva practicanţilor Falun Gong în întreaga China şi a făcut numeroase declaraţii şi ordine afirmative care cer şi / sau îndreaptă comiterea unor asemenea abuzuri; 4) nu a luat măsuri pentru a opri sau a atenua astfel de abuzuri; 5) fezabilitatea prevenirii nu a fost pusă în discuţie, deoarece nu au fost luate măsuri; Şi 6) nu a acţionat pentru a preveni şi nici nu a împiedicat de fapt să se producă astfel de abuzuri.

Răspunderea penală comună: Liu ar fi, de asemenea, considerat responsabilă în baza impunerii de răspundere a tribunalelor internaţionale de către cei care "cooperează" sau participă la o "acţiune infracţională comună". Una dintre cele mai vechi analize ale răspunderii civile comune a fost furnizată în cazul Procurorul v. Tadic de către TPII. Camera de recurs a considerat că inculpatul este responsabil în acest caz de crimă pentru că "a participat la scopul criminal comun pentru a scăpa regiunea populaţiei non-sârbe prin comiterea unor acte inumane" şi pentru că uciderea non-sârbilor. Din acest plan a fost un rezultat previzibil pe care îl cunoştea. În mod similar, Liu a participat la scopul criminal comun de a eradica adepţii Falun Gong din China şi de a promova în mod activ practici inumane precum convertire forţată, detenţie arbitrară şi tortură.

Considerăm că este inevitabil ca indivizi precum Liu, care au condus comiterea torturii şi a altor abuzuri grave împotrivă unei comunităţi minoritare paşnice, să se confrunte în cele din urmă cu expunerea şi cu justiţia", se mai arată în comunicatul primit la redacţie din partea Asociaţiei Falun Dafa România.